Tag Archives: Socialistiska Partiet

Kjell Östberg: ”Vi måste förstå vad som händer nu”

30 januari 2014

Per Leander

  I helgen anordnar Socialistiska partiet en vinterskola i Stockholm. Temat för studierna är hur sociala rörelser kan påverka samhällsutvecklingen. – Kunskaperna om hur man har åstadkommit sociala, politiska och ekonomiska förändringar bör studeras. Vi ska diskutera de sociala rörelsernas utveckling och läge idag, säger Kjell Östberg som är en av initiativtagarna. Han är professor […]

Ekosocialism och internationalism

16 augusti 2013

webbred

Inspirerande möten med gamla och unga medlemmar och sympatisörer på Socialistiska partiets sommarläger. Miljörörelsen har visat vägen för att ett samhälle är ekologiskt uthålligt och hållbart. Många socialister kom från världens krishärdar och kampfronter. Enastående bra innehåll programmässigt!, liksom den inramning lägret gavs, med jättebra lokaler, inkvartering, dryck och förplägnad, mitt ute på halländska landsbygden. […]

Socialism på dagordningen!

12 juli 2013

Ledarred

I det som ofta brukar benämnas som ”det första socialistiska talet på svensk mark” – i Malmö 6 november 1881 – betonade den legendariske skräddarmästaren August Palm att arbetarna borde erhålla hela frukten av sitt arbete, och inte dela det med några kapitalister. Palm knöt därmed an till en uråldrig jämlikhetstradition, en dröm om allas [...]

Nej till arbete för svältlön!

28 juni 2013

Ledarred

År 2009 briserade det en skandal i den skånska kuststaden Landskrona när det framkom att socialbidragstagare, under täckmantel av ”praktik”, utnyttjats till att utföra privata tjänster åt kommunala tjänstemän. Det kunde exempelvis handla om att fälla träd på en chefs tomt, bära möbler vid privata flyttar, måla om i en villa, etc. En intern utredning [...]

Vad vilja framtidspartisterna?

20 juni 2013

Ledarred

Den 6 november 1881 höll August Palm ett tal i Malmö – under rubriken ”Vad vilja socialdemokraterna” – som har kommit att ses som det första socialistiska talet på svensk mark. Skräddarmästare Palm underströk bland annat att arbetarna borde erhålla hela frukten av sitt arbete, och inte dela det med några kapitalister. Det hela kom [...]

Sommarläger 2013 Andreas Malm om hur revolution och klimat korsar varandra

14 juni 2013

webbred

                I augusti inträffar återigen Socialistiska Partiets sommarläger. Dit kommer många för att njuta av sommar och politiska diskussioner, och för att träffa en rad talare, däribland Andreas Malm som här berättar vad han tänker tala om. Vad ska du prata om på sommarlägret? – Jag ska ta […]

Sverigedemokraterna försöker att skära pipor i vassen

14 juni 2013

Ledarred

Upplopp och revolter uppstår med väldokumenterad och slående regelbundenhet i kölvattnet av vidgade sociala klyftor, inhuman bostadspolitik och avregleringar. Det är inget att förundras eller moralisera över. Ingenting har heller någonsin förändrats till det bättre av att människor ”tagit avstånd”. Ändå är det just detta som debatten kring den senaste tidens förortsupplopp bestått av; moralism [...]

Främlingsfientlighet i socialdemokratisk skrud

07 juni 2013

Ledarred

”Det handlar om att det är en grupp människor som inte delar samma normer eller har samma möjligheter som vi andra. Det är oerhört skrämmande att tänka på hur det kan utveckla sig om vi inte ser till att göra något”. En dansk politiker uttalar sig i förra veckan om invandrarfrågan i tidningen Berlingske Tidene, [...]