Tag Archives: Socialistiska Partiet

Fokus på organisering underifrån

31 mars 2017

Emma Lundström

  Förortskamp, facklig organisering och avrustning var några av de frågor som i helgen diskuterades när Socialistiska Partiet höll kongress i Stockholm. På legendariska Oasens gamla scen i Rågsveds Folkets hus samlades socialister från hela Sverige för att prata om framtiden. Medan vårsolen gassade över Rågsveds runda torg fylldes lokalen inne i Folkets hus med […]

Vi riktar förstoringsglaset mot rörelsen

19 juni 2016

Emma Lundström

Vi lever just nu i en tid som skulle kunna beskrivas som mörk. En tid som verkligen behöver politiskt engagemang. Klimatförändringarna är inte längre bara ett hot i fjärran, de är antingen här eller nära förestående och världens ledare gör ingen ansats till att införa den drastiska omställning som krävs för att rädda det som […]

Ur arkivet: Socialistiska Partiets historia

25 december 2015

webbred

Socialistiska Partiets arkiv omfattar över 300 volymer och innehåller material från 1952 till 2003, både från den centrala organisationen och de lokala avdelningarna. Arkivet innehåller även Tom Gustafssons handlingar. Under en praktikperiod på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ordnade och förtecknade Frida Hjelm och Cristian Andersson Socialistiska partiets arkiv. De presenterar här partiet och arkivet, med […]

Socialistiska Partiet till Vänsterpartiet: ”Gör er kongress till hela vänsterns parlament!”

01 november 2015

Håkan Blomqvist

VÄNSTERSAMVERKAN: Ett femtiotal ombud, medlemmar och gäster möttes till Socialistiska Partiets rådslag om vänstersamverkan lördagen 24 oktober på ABF-huset i Stockholm. Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, gav sin syn på vänsterns utmaningar, även John Hörnquist, chef för Vänsterpartiets politikutvecklingsenhet deltog. Rådslaget diskuterade fördjupad vänstersamverkan samt möjligheterna för Socialistiska Partiet att ansluta sig som kollektiv till Vänsterpartiet […]

SAMLING VÄNSTERUT – För en kämpande, folklig mosaikvänster

18 oktober 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Inför Socialistiska Partiets partiråd 24 oktober har partiets Verkställande Utskott sammanställt följande förslag till resolution. Resolutionen anger en organisatorisk riktning och är inte ett definitivt beslut om partiets organisationsform. Till rådet kommer både tilläggs- och motförslag att läggas. De politiska stridsfrågorna hårdnar kring gemensam välfärd, jämlikhet, flyktingmottagande, klimatutmaningar och krigsrustningar. Samhällskrafterna polariseras. Till höger […]

Tendensfrihet handlar om en ny tids vänsterpartier

01 oktober 2015

Håkan Blomqvist

KOMMENTAR: Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? Det är i grunden om det diskussionen kring ”tendensfrihet” och möjligheterna för olika strömningar att samverka handlar. I samtalen […]

V till SP: ”Ni är välkomna, men inte som politisk strömning”

24 september 2015

Marco Jamil Espvall

Ni är varmt välkomna som medlemmar i Vänsterpartiet men kan inte utgöra någon politisk strömning eller vara medlemmar i Fjärde Internationalen. Det var svaret från Vänsterpartiets styrelse i början av september på ett antal frågor från Socialistiska Partiet som ställdes i våras efter konstruktiva diskussioner om utökad vänstersamverkan. ”Vi noterar att vi, enligt ert svar, […]

Danmark: Tendensfrihet skapar bredd

18 september 2015

webbred

I ljuset av debatten om samarbete mellan Socialistiska Partiet och Vänsterpartiet bad Internationalen Danska SAP:s Annika Holm Nielsen att skriva en kort kommentar om tendensfrihet och hur den praktiseras inom Enhetslistan. Enhedslistan grundades kring murens fall, när vänsterflygeln på ett globalt plan stod inför sin hittills största kris, oavsett om denna var ”berättigad” eller ej. […]

Vänsterpartiets dilemma: En strategi för vänstern eller för partiet?

18 september 2015

Håkan Blomqvist

KOMMENTAR: ”Man är inte starkare i förhandlingsrummet än man är ute i samhället”. Det är förnuftiga ord av Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets programkommission som pekar mot vikten av kamp och rörelse ute i samhället för att förändra styrkeförhållanden. Betydelsen av framgångar och del­segrar som förbättrar livet för människor, men också öppnar blicken för möjligheter att […]