Tag Archives: Socialistiska Partiet

Socialistiska Partiet till Vänsterpartiet: ”Gör er kongress till hela vänsterns parlament!”

01 november 2015

Håkan Blomqvist

VÄNSTERSAMVERKAN: Ett femtiotal ombud, medlemmar och gäster möttes till Socialistiska Partiets rådslag om vänstersamverkan lördagen 24 oktober på ABF-huset i Stockholm. Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, gav sin syn på vänsterns utmaningar, även John Hörnquist, chef för Vänsterpartiets politikutvecklingsenhet deltog. Rådslaget diskuterade fördjupad vänstersamverkan samt möjligheterna för Socialistiska Partiet att ansluta sig som kollektiv till Vänsterpartiet […]

SAMLING VÄNSTERUT – För en kämpande, folklig mosaikvänster

18 oktober 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Inför Socialistiska Partiets partiråd 24 oktober har partiets Verkställande Utskott sammanställt följande förslag till resolution. Resolutionen anger en organisatorisk riktning och är inte ett definitivt beslut om partiets organisationsform. Till rådet kommer både tilläggs- och motförslag att läggas. De politiska stridsfrågorna hårdnar kring gemensam välfärd, jämlikhet, flyktingmottagande, klimatutmaningar och krigsrustningar. Samhällskrafterna polariseras. Till höger […]

Tendensfrihet handlar om en ny tids vänsterpartier

01 oktober 2015

Håkan Blomqvist

KOMMENTAR: Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? Det är i grunden om det diskussionen kring ”tendensfrihet” och möjligheterna för olika strömningar att samverka handlar. I samtalen […]

V till SP: ”Ni är välkomna, men inte som politisk strömning”

24 september 2015

Marco Jamil Espvall

Ni är varmt välkomna som medlemmar i Vänsterpartiet men kan inte utgöra någon politisk strömning eller vara medlemmar i Fjärde Internationalen. Det var svaret från Vänsterpartiets styrelse i början av september på ett antal frågor från Socialistiska Partiet som ställdes i våras efter konstruktiva diskussioner om utökad vänstersamverkan. ”Vi noterar att vi, enligt ert svar, […]

Danmark: Tendensfrihet skapar bredd

18 september 2015

webbred

I ljuset av debatten om samarbete mellan Socialistiska Partiet och Vänsterpartiet bad Internationalen Danska SAP:s Annika Holm Nielsen att skriva en kort kommentar om tendensfrihet och hur den praktiseras inom Enhetslistan. Enhedslistan grundades kring murens fall, när vänsterflygeln på ett globalt plan stod inför sin hittills största kris, oavsett om denna var ”berättigad” eller ej. […]

Vänsterpartiets dilemma: En strategi för vänstern eller för partiet?

18 september 2015

Håkan Blomqvist

KOMMENTAR: ”Man är inte starkare i förhandlingsrummet än man är ute i samhället”. Det är förnuftiga ord av Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets programkommission som pekar mot vikten av kamp och rörelse ute i samhället för att förändra styrkeförhållanden. Betydelsen av framgångar och del­segrar som förbättrar livet för människor, men också öppnar blicken för möjligheter att […]

Stieg Larssons trotskistiska spöke går genom Sverige

16 september 2015

Per Leander

LEDARKOMMENTAR: I samband med utgivningen av författaren David Lagercrantz fristående uppföljare på Stieg Larssons Millenniumtrilogi, skrev Göran Greider en bra debattartikel i Expressen (27/8), där han lyfte fram att Stieg Larsson var socialist, vilket ofta glöms bort eller förtigs. ”Han var formad av den socialistiska och trotskistiska rörelsen kring Fjärde Internationalen. Historikern Håkan Blomqvist har […]

VI ÄR MÄNNISKOR!

12 september 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Med ens blev det så uppenbart. När flyktingmassorna bröt igenom gränser och strömmade förbi schengenavtal och EU-förlamning, när den spontana solidariteten från människor i lokalsamhällen och längs vägarna skyndade till med nödhjälp, när katastrofen fick ansikten från desperata järnvägsperronger och uppspolade barnkroppar, med budskapet: ”Vi är här nu, utmattade och kämpande, levande och döda. […]

”Är en annan värld möjlig eller omöjlig?”

29 augusti 2015

Ledarred

Ledaren # 35 2015 Vi kan lära av Spanien och Grekland Trots bakslag pekar dynamiken åt vänster Ett systemskifte är absolut nödvändigt Den politiska logiken är obeveklig. De nya politiska vänsterformationerna i Grekland och Spanien får återverkningar i hela Europa och är av enorm betydelse för hela den europeiska vänstern. I medierna tenderar man att tala […]