Tag Archives: Samhälle

James Christie – Olof Wijk

27 augusti 2012

Anders_S

Olof Wijk d.ä. (1786-1856) grundade sin firma år 1807 genom efter att övertagit James (i vissa källor John) Christies verksamhet år 1805, ett år innan denne dog. Detta var precis i inledningen till…

Read more »

EU:s fiske i Marocko, Mauretanien och Västsahara

09 augusti 2012

Anders_S

Tre nederländska företag står för en stor del av EU:s fiske utanför Marocko, Västsahara och Mauretanien (ungefär 10%). Svenska företag deltar inte i EU:s fiske. Däremot deltar sannolikt svenskägda…

Read more »

Stora svenska jordbruk – Övedskloster

05 augusti 2012

Anders_S

Övedskloster i Sjöbo kommun är ett av relativt få svenska gods som fortfarande är fideikommiss. En medeltida kvarleva till ägandeform där fidekommissarien förvaltar godset för familjen….

Read more »

Större fiskbestånd kan ge ökade fiskekvoter

26 juli 2012

Svensson

Flera av de vanligaste fiskarterna ökar i Europas hav och i några fall är bestånden uppe i nivåer som kan anses biologiskt hållbara. Inför 2013 väntas därför EU-kommissionen föreslå ett ökat fiske på…

Read more »

Arbetarrörelsen har angripits

13 juli 2012

Anders_S

Måndagen 2 juli misshandlades och mordhotades en fackföreningsrepresentant från Västerorts LS av SAC i sitt hem av personer med anknytning till det kriminella gänget Werewolf Legion. Med kniven mot…

Read more »

Är det i konflikt att följa islam och samtidigt vara del av det svenska samhället?

29 juni 2012

Anders_S

Den frågan som kommer från Amanj Aziz kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion. Den är lätt att svara på…

Read more »

På vilket sätt är islam en svensk religion, eller är den det?

28 juni 2012

Anders_S

Den frågan som kommer från Amanj Aziz kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion och är lite knepig. Därför att…

Read more »

Christer Sturmark – hur trovärdig är han?

23 juni 2012

Anders_S

Christer Sturmark är ordförande i en förening som kallas Humanisterna. Den har under hans ledning främst gjort sig känd för angrepp på religion som sådan. Inget fel med kritik mot religionen, men…

Read more »

Ahlroth

20 juni 2012

Anders_S

Anders Ahlroth (-1738) fick 1720 burskap som handlande i Göteborg. Han var gift med Catharina Sillander, syster till handlanden Johan Sillander. Han var delägare i en strömbåt (båtar för transporter…

Read more »