Tag Archives: Hyresgästföreningen

Trupprörelser på den urbana fronten

18 november 2016

Johannes Jensen

BOSTÄDER Det rivs fler hus i Sverige än under 60-talets värsta saneringsvåg. Det är ett faktum. Skillnaden mot dåtiden är att dagens saneringar inte görs under några stolta paroller och inte paketeras som några stora planer för ett nytt samhälle. De syftar inte heller till att skapa billiga och bra bostäder åt den arbetande befolkningen. Men ivern att riva är densamma.

Bostadssituationen – ett skämt och en mardröm

30 april 2016

Emma Lundström

KOMMENTAR Bostadsminister Mehmet Kaplan tvingades nyligen avgå av flera anledningar. Alla av dem rimliga. Men ingen av dem hade någon direkt koppling till det som hans ministertitel visar att han borde ha sysslat med: bostadssituationen i Sverige. Det hade varit en anledning så god som någon att ge Kaplan sparken. Han har inte ens börjat göra något åt en bostadskris som håller på att spåra ur helt.
Bostadsbristen i Sverige är rekordstor. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät har två tredjedelar av Sveriges 290 kommuner brist på bostäder i kommunen som helhet.

Var fjärde tvingas flytta efter upprustning

08 maj 2015

Marco Jamil Espvall

INRIKES: Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt. Enligt Boverkets rapport ”Flyttmönster till följd av […]

Hyreshöjningar på gång?

15 november 2010

Liza Ahnland

– Fastighetsägarna är noga med att inte framstå som giriga så här i början. De talar om ansvarstagande och återhållsamhet. Men de kommer att slåss för själva hyreshöjningsprofilen.
Det säger Björn Alfredsson, representant från Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, i en intervju med Internationalen inför årets hyresförhandlingar i Stockholm.

Nytt riksdagsbeslut försämrar för hyresrätten

02 augusti 2010

Liza Ahnland

”Riksdagen har beslutat att hyror i stället för att grundas på allmännyttans hyror, ska grundas på de högsta hyresnivåerna i det privatägda beståndet. Vi är upprörda över riksdagens beslut som slår hårt mot hyresrätten.”
Det säger hyresgästföreningen Södermalm i Stockholm som reagerar på den nya lagen. Internationalen intervjuade Bror Sandström, ordförande för Södermalms hyresgästförening.

”Nytt parti för hyresgäster?”

23 november 2009

Linn Hjort

Behövs ett nytt parti för hyresgästerna? Regeringens förslag att kommunala bostadsbolagen måste gå med vinst diskuterades i tisdags vid ett möte i Stockholm.
Men mer realistiskt bedömdes det vara att starta en konkurrerande organisation till Hyresgästföreningen.

Chockhöjda hyror med nytt hyresförslag

01 juni 2009

Kjell Pettersson

“Hyresgästföreningen är alltför lam. De tar inte strid i någon avgörande fråga.”