Kontakt

Ägare
Socialistiska Partiet

Postadress
Internationalen
Box 5073
121 16 Johanneshov

Telefon
Redaktion 08 – 31 70 70
Prenumeration och distribution 0728 – 39 50 39 (vardagar 11 – 15, lördagar 14 – 16)

Postgiro
67 82 72 – 6

Prenumerationspriser
Helår 520 kr
Halvår 270 kr
Kvartal 145 kr
Månad 50 kr
Autogiro 44/kr månad

Prenumerera

Allmän E-post
intis@internationalen.se

Redaktionen
T f ansvarig utgivare:
Kjell Pettersson
intis@internationalen.se

Chefredaktör:
Marco Jamil Espvall

Redaktionen:
Per Leander
Emma Lundström
Jonatan Johansson

Ledarredaktör:

Johannes Jensen

Personlig e-post
fornamn@internationalen.se