Debatt

Bara ekologisk odling kan rädda klimatet och den framtida livsmedelsproduktionen

DEBATT Idag står jordbruket för 40 procent av koldioxidutsläppen och transporter för 30 procent. Trots dessa proportioner är det ingen debatt om vad jordbruken kan göra för att minska sin andel. Åke Paulsson argumenterar för att ändrade jordbruksmetoder, som innebär att kol lagras i matjorden är lösningen. Förslag i den riktningen lades fram i 4 promille-initiativet som undertecknades av 25 länder och mer än 75 andra aktörer i samband med klimattoppmötet i Paris i december 2015. Men sedan dess har inget skett. Det är dags att gå från ord till handling, menar debattören.

Läs mer

Vad är yttrandefrihet?

DEBATT Reza Chitsaz ifrågasätter Åsa Linderborgs definition av yttrandefrihet; Den pågående debatten om yttrandefrihet är viktig och konstruktiv. Åsa Linderborg har i två artiklar fört fram argument mot uteslutningen av Nya Tider från årets bokmässa. Genom ett antal exempel menar Linderborg att yttrandefriheten inte alltid tas i försvar av vänstern. Hon har rätt i vissa av sina exempel samtidigt som det finns invändningar att föra fram. Här tänker jag dock enbart diskutera yttrandefriheten som princip, varför det inte är ett brott mot yttrandefriheten att utesluta Nya Tider samt varför frågan är strategiskt viktig för vänstern.