Opinion

Folkliga initiativ behövs för att att lösa Ukrainakonflikten

KOMMENTAR Det är dags att väcka en opinion för fred i Europa. Den eskalerande diplomatiska krisen, upprustning och skapande av fiendebilder mellan kärnvapenmakter hotar världsfreden. Utlösande för konfrontationen är Ukrainakonflikten. Nu behövs en folklig opinion som verkar för att skydda de civila som drabbats och en lösning på konflikten. En grund är lagd med Minskavtalet som alla berörda parter har sagt sig vilja följa.

Läs mer

För den kämpande feminismen!

LEDARE Så var det dags att fira den Internationella kvinnodagen ännu en gång. Ibland betonas det syrligt att dagen inte alls skall firas, eftersom kampen inte är över, och den invändningen är väl egentligen riktig. Men samtidigt, de andra politiska dagarna vi årligen markerar lyssnar vi på tal om hur illa det är ställt. Kristallnattsmanifestationer blir dokument över hur rasism och fascism åter är reella samhälleliga hot. Första maj markeras av allt glesare socialdemokratiska tåg och Världsmiljödagen orkar man knappt tänka på. I det sammanhanget är 8 mars en dag som markerar en rörelse som är på frammarsch, som faktiskt stiger mot ljuset.