Socialistiska Partiet

Öppet brev till Vänsterpartiet i Göteborg:: Låt oss bygga en rörelse tillsammans

BREV Det politiska läget är bistert, i Sverige och i världen, det behöver vi knappast påminna om. Det är lätt för många att tappa tron på att en annan värld är möjlig eller ännu vanligare – att aldrig stöta på tanken att världen kunde se ut på ett annat sätt än den gör idag. Även om den ekonomiska eliten miste det mesta av sin gloria när systemet senast havererade 2008 förändrades varken politiken eller ekonomin.

Läs mer

Hur ska utspridd kamp kunna föras samman?

  Hur ska alla enskilda strider få de kollektiva strängarna att ljuda? Genom en ny form av populism, hävdade Ernesto Laclau, en argentinsk intellektuell. Han…