Socialistiska Partiet RSS feed for this section

Ett år i Rött forums tecken

25 december 2015

Socialistiska Partiet

  2015 skulle närmast kunna betraktas som politiskt nödår. Däremot har Socialistiska Partiet som organisation gjort berikande och positiva erfarenheter. Vårt lilla parti har inte vuxit märkbart, inte rönt några parlamentariska framgångar eller spelat någon mätbar roll i byggandet av ett bättre samhälle. De positiva politiska erfarenheterna ligger istället på den organisatoriska nivån. Året inleddes […]

Ur arkivet: Socialistiska Partiets historia

25 december 2015

webbred

Socialistiska Partiets arkiv omfattar över 300 volymer och innehåller material från 1952 till 2003, både från den centrala organisationen och de lokala avdelningarna. Arkivet innehåller även Tom Gustafssons handlingar. Under en praktikperiod på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ordnade och förtecknade Frida Hjelm och Cristian Andersson Socialistiska partiets arkiv. De presenterar här partiet och arkivet, med […]

Mot terrorism och krig – för humanitet och solidaritet

20 november 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Terrordåden i Paris fyller oss alla med chock och avsky och våra tankar går till de många offren och deras närmaste. De bestialiska dåden, dåd som så länge drabbat människor i Mellanöstern, visar upp barbariets ansikte. De som även får betala priset är de som idag söker skydd undan krig och terror i Mellanöstern, […]

Socialistiska Partiet till Vänsterpartiet: ”Gör er kongress till hela vänsterns parlament!”

01 november 2015

Håkan Blomqvist

VÄNSTERSAMVERKAN: Ett femtiotal ombud, medlemmar och gäster möttes till Socialistiska Partiets rådslag om vänstersamverkan lördagen 24 oktober på ABF-huset i Stockholm. Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare, gav sin syn på vänsterns utmaningar, även John Hörnquist, chef för Vänsterpartiets politikutvecklingsenhet deltog. Rådslaget diskuterade fördjupad vänstersamverkan samt möjligheterna för Socialistiska Partiet att ansluta sig som kollektiv till Vänsterpartiet […]

Svält ut hatmiljöerna som göder terrorn!

01 november 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Vi är skakade av det vedervärdiga och absurda dådet i Trollhättan och våra tankar går i första hand till de mördade, de skadade, deras anhöriga och nära vänner vars förtvivlan vi bara kan föreställa oss. Ingen kan göra det fasansfulla ogjort. Men vi kan hindra det från att hända igen. Så låt oss nu […]

Allt stöd till Daniel Sestrajcic

01 november 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Aktivisten och vänsterpartistiske parlamentarikern Daniel Sestrajcic står anklagad.  Efter att ha deltagit i en fredlig civil-olydnadsprotest den åttonde oktober mot vräkningen av protesterande hemlösa palestinier anmäldes Sestrajcic för att ha försökt sparka en polis i huvudet. Omständigheterna kring anmälan pekar på att det är en grundlös anklagelse, men för Sestrajcics politiska gärning kommer händelsen, […]

SAMLING VÄNSTERUT – För en kämpande, folklig mosaikvänster

18 oktober 2015

Socialistiska Partiet

UTTALANDE: Inför Socialistiska Partiets partiråd 24 oktober har partiets Verkställande Utskott sammanställt följande förslag till resolution. Resolutionen anger en organisatorisk riktning och är inte ett definitivt beslut om partiets organisationsform. Till rådet kommer både tilläggs- och motförslag att läggas. De politiska stridsfrågorna hårdnar kring gemensam välfärd, jämlikhet, flyktingmottagande, klimatutmaningar och krigsrustningar. Samhällskrafterna polariseras. Till höger […]

Hur ska utspridd kamp kunna föras samman?

03 oktober 2015

webbred

  Hur ska alla enskilda strider få de kollektiva strängarna att ljuda? Genom en ny form av populism, hävdade Ernesto Laclau, en argentinsk intellektuell. Han har fått stort inflytande inom den radikala vänstern i Spanien, men hans synsätt förtjänar en kritisk bedömning. Varför lyckas de och inte vi? Det är en fråga som förföljer den […]

Tendensfrihet handlar om en ny tids vänsterpartier

01 oktober 2015

Håkan Blomqvist

KOMMENTAR: Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? Det är i grunden om det diskussionen kring ”tendensfrihet” och möjligheterna för olika strömningar att samverka handlar. I samtalen […]