Miljö RSS feed for this section

Ojnareskogen – skyddas eller skövlas?

23 mars 2015

Emma Lundström

Det finns återigen ett visst hopp, om än skakigt, för Ojnareskogen och sjön Bästeträsk på norra Gotland. Länsstyrelsen har nämligen föreslagit att större delen av området utnämns till Natura 2000. Det är bara det att Naturvårdsverkets handläggning av ärendet tar tid, att regeringen – som har sista ordet – inte verkar vilja påskynda processen, och […]

”Vi stoppade prospektörerna”

14 mars 2015

Emma Lundström

Coromandel. Namnet låter som hämtat ur Tolkiens sagovärld. Men det rör sig om en högst verklig halvö som ligger öster om Nya Zeelands huvudstad Auckland. Området är vida känt för sin skönhet. Här lever den hotade kiwifågeln och här växer de uråldriga kauriträden. Fram till 1980-talet härjade en guldrusch på Coromandel. Nu är prospektörerna återigen […]

Och runt omkring oss dör djuren en onaturlig död

13 mars 2015

Emma Lundström

Ibland blir det så fruktansvärt påtagligt. Detta att vi håller på att förgöra förutsättningarna för liv på den här planeten. Om ännu inte människans, så de flesta andra djurarters. Bevisen duggar tätt. Arter utrotas, hav och sjöar dör på grund av giftutsläpp och övergödning, skogar skövlas. Ett av alla hotade djur just nu är dugongen. […]

”Omsorg om miljön skapar jobb”

11 mars 2015

Emma Lundström

Arbetslöshet och miljöförstöringar är två ofta akuta problem i länderna runt Östersjön. En ny studie visar att det finns möjlighet att skapa 900 000 nya jobb i regionen, jobb som dessutom skulle vara bra för miljön. Studien är utförd av Zennström Philanthropies och The Boston Consulting Group, BCG. De har undersökt hur miljö och ekonomisk […]

Klimatet är inget särintresse

17 december 2014

Ledarred

Ledaren # 51-52 2014 Bryt med alla falska lösningar Vi har resurserna att ställa om Ställ klimatkampen i centrum av politiken Samtidens situation påminner inte så lite om en lök. Lager på lager av kriser och motsättningar, som svider i ögonen på alla inblandade. Det yttersta lagret är den parlamentariska krisen – en kris i förvaltningen […]

Alternativmötet: ”Till Moder Jords försvar”

17 december 2014

Carmen Blanco Valer

Parallellt med COP20 som gick av stapeln i det peruanska försvarsmaktens lokaler som tidigare använts bland annat som tortyrcenter, pågick Folkens Klimatmötet i en park i centrala Lima. Där samlades folkrörelseaktivister till seminarier och workshops för att folkbilda varandra, utbyta erfarenheter och nätverka. Men också för att analysera miljörörelsernas läge och utforma strategier med sikte […]

COP20 – ännu ett misslyckat klimattoppmöte

17 december 2014

Carmen Blanco Valer

PÅ PLATS: COP20 konferensen som avslutades i lördags ser ut att bli ännu ett misslyckande. Värdlandet Peru hade som avsikt att skapa förutsättningar för ett utkast med bindande klimat­åtaganden och finansieringslöften inför COP21 nästa år. Dessutom hoppades Peru på att åstadkomma en ”Lima-deklaration”med åtgärdsplaner för perioden 2015-2019, eftersom Parisåtagandena inte träder i kraft förrän 2020. […]

Invigning med smolk i glädjebägaren

11 december 2014

Carmen Blanco Valer

PÅ PLATS. Trots att invigningen av Folkens Klimattoppmöte i Lima startade glatt med urfolksmusik och folkdanser, var mötet nära att urarta innan det hunnit börja. Orsaken var olika syn på vänsterregeringars klimat- och hållbarhetspolitik som kom upp till ytan under invigningen. […]

”Förändra systemet – inte klimatet!”

11 december 2014

Carmen Blanco Valer

PÅ PLATS. I Perus huvudstad Lima pågår Klimatkonferensen COP20 mellan den 1 och 12 december. Parallellt med det officiella klimattoppmötet hålls den alternativa konferensen ”Folkens Klimattoppmöte”. Carmen Blanco Valer är med på alternativmötet. […]