Miljö RSS feed for this section

Delseger i kampen för Råstasjön

26 februari 2016

Arash Gelichkan

MILJÖ Kampen för att rädda Råstasjön i Solna stad utanför Stockholm har efter flera år nått en viktig milstolpe. Detaljplanen som skulle ha lett till 600-700 lägenheter i direkt anslutning till sjön har avslagits av mark- och miljööverdomstolen. Strandskyddet får inte upphävas. Domen kan komma att överklagas men ses ändå som en seger av lokala miljövänner.

Aktivister hittade ”borttappad” rapport hos Trafikverket

26 februari 2016

Per Leander

KLIMATET På onsdagen samlades miljöaktivister vid Trafikverkets kontor i Solna, för att fråga vad som har hänt med den ”borttappade” rapport om att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att klimatmålet om en fossil­fri transportsektor ska kunna nås till 2030. Rapporten skulle ha ingått i det underlag som Trafikverket nyligen lämnade till regeringen inför den stora infrastrukturpropositionen som ska läggas fram nästa år.

Jordens vänner kritiska till nya klimatavtalet

19 december 2015

Arash Gelichkan

En efterlängtad framgång eller ytterligare ett fiasko i de senaste 20 årens klimatförhandlingar? Skildringarna av det globala klimatavtalet som slöts i Paris i helgen går isär. Den svenska regeringen ser – liksom andra världsledare – positivt på avtalet. − Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling. Sverige har länge […]

Allmänningar – tragedi eller hopp?

11 december 2015

webbred

Allmänningar har funnits – och finns – överallt. Det är de frihetens småskaliga riken som människor vårdat och nyttjat tillsammans i tusentals år, utan arméer eller statlig ordningsmakt som skyddar privat egendom. Vi ser en historisk avlagring av denna frihet i allemansrätten, det skriver Hampus Byström i denna essä över allmänningarnas historia. Nuförtiden är idén […]

”Det handlar om vår överlevnad”

05 december 2015

Andreas Malm

COP 21-mötet i Paris kunde ha blivit startpunkten för en ny militant, massbaserad klimatrörelse, men i stället fick vi undantagslagar. Frontalattacker på fossilkapitalet är nu vårt enda hopp. Den torra klimatvetenskapen måste omsättas i handling. Obligatoriska utsläppsminskningar med minst 10 procent per år krävs av de rikaste länderna, så att världsekonomin kan bli helt fri […]

Paris: Demonstrationer planeras trots förbud

27 november 2015

Arash Gelichkan

Franska myndigheter har nekat tillstånd för klimatdemonstrationer i samband med klimattoppmötet i Paris som ett led i undantagstillståndet. Men stora miljörörelser ser ingen anledning för klimatengagerade människor runt om i världen att misströsta. – Regeringen kan förbjuda demonstrationerna men våra röster kommer inte tystas, säger Nicolas Haeringer på den franska avdelningen av miljörörelsen 350.org i […]

Tillsammans för klimatet

27 november 2015

Marco Jamil Espvall

Då Frankrikes regering av säkerhetsskäl har dragit in tillståndet till den planerade jättemanifestationen 29/11 uppmuntrar den franska klimatrörelsen omvärlden att gå ut på gatorna i deras ställe. Lokala förortsgrupper, religiösa samfund, biståndsorganisationer, miljöföreningar och fackförbund har tagit fasta på uppmaningen och arrangerar 29/11 i Stockholm. Den breda uppslutningen speglar klimatfrågans genomgripande betydelse på samhällets alla […]

”Vi kan inte vänta på revolutionen”

27 november 2015

Per Leander

I helgen inleds FN:s klimattoppmöte i Paris, där världens ledare ska diskutera hur man ska bekämpa den globala uppvärmningen. Men frågan är vad som kommer att komma ut av toppmötet. Internationalen har pratat med Andreas Malm, som är lektor i humanekologi vid Lunds universitet och aktuell med boken Fossil Capital – The Rise of Steam […]

Det behövs en nystart för klimatrörelsen

16 november 2015

Per Leander

I slutet av november inleds FN:s klimatkonferens i Paris, då världens ledare ska ses och samtala om vad man ska göra åt klimatuppvärmningen. Inför toppmötet har Internationalen talat med vänsterpartisten Rikard Warlenius, som är doktorand i humanekologi vid Lund och har skrivit flera böcker om klimatfrågan. Han sätter inte något hopp till makthavarna, men till […]