Miljö RSS feed for this section

Jordens vänner kritiska till nya klimatavtalet

19 december 2015

Arash Gelichkan

En efterlängtad framgång eller ytterligare ett fiasko i de senaste 20 årens klimatförhandlingar? Skildringarna av det globala klimatavtalet som slöts i Paris i helgen går isär. Den svenska regeringen ser – liksom andra världsledare – positivt på avtalet. − Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling. Sverige har länge […]

Allmänningar – tragedi eller hopp?

11 december 2015

webbred

Allmänningar har funnits – och finns – överallt. Det är de frihetens småskaliga riken som människor vårdat och nyttjat tillsammans i tusentals år, utan arméer eller statlig ordningsmakt som skyddar privat egendom. Vi ser en historisk avlagring av denna frihet i allemansrätten, det skriver Hampus Byström i denna essä över allmänningarnas historia. Nuförtiden är idén […]

”Det handlar om vår överlevnad”

05 december 2015

Andreas Malm

COP 21-mötet i Paris kunde ha blivit startpunkten för en ny militant, massbaserad klimatrörelse, men i stället fick vi undantagslagar. Frontalattacker på fossilkapitalet är nu vårt enda hopp. Den torra klimatvetenskapen måste omsättas i handling. Obligatoriska utsläppsminskningar med minst 10 procent per år krävs av de rikaste länderna, så att världsekonomin kan bli helt fri […]

Paris: Demonstrationer planeras trots förbud

27 november 2015

Arash Gelichkan

Franska myndigheter har nekat tillstånd för klimatdemonstrationer i samband med klimattoppmötet i Paris som ett led i undantagstillståndet. Men stora miljörörelser ser ingen anledning för klimatengagerade människor runt om i världen att misströsta. – Regeringen kan förbjuda demonstrationerna men våra röster kommer inte tystas, säger Nicolas Haeringer på den franska avdelningen av miljörörelsen 350.org i […]

Tillsammans för klimatet

27 november 2015

Marco Jamil Espvall

Då Frankrikes regering av säkerhetsskäl har dragit in tillståndet till den planerade jättemanifestationen 29/11 uppmuntrar den franska klimatrörelsen omvärlden att gå ut på gatorna i deras ställe. Lokala förortsgrupper, religiösa samfund, biståndsorganisationer, miljöföreningar och fackförbund har tagit fasta på uppmaningen och arrangerar 29/11 i Stockholm. Den breda uppslutningen speglar klimatfrågans genomgripande betydelse på samhällets alla […]

”Vi kan inte vänta på revolutionen”

27 november 2015

Per Leander

I helgen inleds FN:s klimattoppmöte i Paris, där världens ledare ska diskutera hur man ska bekämpa den globala uppvärmningen. Men frågan är vad som kommer att komma ut av toppmötet. Internationalen har pratat med Andreas Malm, som är lektor i humanekologi vid Lunds universitet och aktuell med boken Fossil Capital – The Rise of Steam […]

Det behövs en nystart för klimatrörelsen

16 november 2015

Per Leander

I slutet av november inleds FN:s klimatkonferens i Paris, då världens ledare ska ses och samtala om vad man ska göra åt klimatuppvärmningen. Inför toppmötet har Internationalen talat med vänsterpartisten Rikard Warlenius, som är doktorand i humanekologi vid Lund och har skrivit flera böcker om klimatfrågan. Han sätter inte något hopp till makthavarna, men till […]

Lagunens dotter kämpar mot gruvbolagen i Peru

05 november 2015

Carmen Blanco Valer

Dokumentärfilmen “Lagunens dotter” handlar om gruvnäringens påverkan på människor och miljön i Cajamarca Peru. I samband med att filmen visades i Sverige kom huvudrollsinnehavaren Nélida Ayay Chilon samt filmproducenten Núria Frigola Torrent på Sverigebesök för att kommentera filmen och berätta om gruvproblematiken i Peru och världen. I Cajamarca i norra Peru driver gruvbolaget Yanacocha, sedan […]

Katastrofen lurar runt hörnet

10 oktober 2015

webbred

UTTALANDE: Jordens klimat är statt under snabb förändring, mycket snabbare än vad experter förutspått. Det är heller ingen tvekan om vad som är den bakomliggande orsaken: atmosfärens uppvärmning på grund av växthusgasutsläppen, främst koldioxid från förbränning av kol, olja och naturgas. Under de senaste två seklen har jordens medeltemperatur höjts med 0,8 grader. Det är […]