Miljö RSS feed for this section

Klimatet är inget särintresse

17 december 2014

Ledarred

Ledaren # 51-52 2014 Bryt med alla falska lösningar Vi har resurserna att ställa om Ställ klimatkampen i centrum av politiken Samtidens situation påminner inte så lite om en lök. Lager på lager av kriser och motsättningar, som svider i ögonen på alla inblandade. Det yttersta lagret är den parlamentariska krisen – en kris i förvaltningen […]

Alternativmötet: ”Till Moder Jords försvar”

17 december 2014

Carmen Blanco Valer

Parallellt med COP20 som gick av stapeln i det peruanska försvarsmaktens lokaler som tidigare använts bland annat som tortyrcenter, pågick Folkens Klimatmötet i en park i centrala Lima. Där samlades folkrörelseaktivister till seminarier och workshops för att folkbilda varandra, utbyta erfarenheter och nätverka. Men också för att analysera miljörörelsernas läge och utforma strategier med sikte […]

COP20 – ännu ett misslyckat klimattoppmöte

17 december 2014

Carmen Blanco Valer

PÅ PLATS: COP20 konferensen som avslutades i lördags ser ut att bli ännu ett misslyckande. Värdlandet Peru hade som avsikt att skapa förutsättningar för ett utkast med bindande klimat­åtaganden och finansieringslöften inför COP21 nästa år. Dessutom hoppades Peru på att åstadkomma en ”Lima-deklaration”med åtgärdsplaner för perioden 2015-2019, eftersom Parisåtagandena inte träder i kraft förrän 2020. […]

Invigning med smolk i glädjebägaren

11 december 2014

Carmen Blanco Valer

PÅ PLATS. Trots att invigningen av Folkens Klimattoppmöte i Lima startade glatt med urfolksmusik och folkdanser, var mötet nära att urarta innan det hunnit börja. Orsaken var olika syn på vänsterregeringars klimat- och hållbarhetspolitik som kom upp till ytan under invigningen. […]

”Förändra systemet – inte klimatet!”

11 december 2014

Carmen Blanco Valer

PÅ PLATS. I Perus huvudstad Lima pågår Klimatkonferensen COP20 mellan den 1 och 12 december. Parallellt med det officiella klimattoppmötet hålls den alternativa konferensen ”Folkens Klimattoppmöte”. Carmen Blanco Valer är med på alternativmötet. […]

”Sven-Erik Bucht älskar gruvor”

09 oktober 2014

Emma Lundström

Det har varit mycket tal och skriverier om de nya ministrarna den senaste veckan. Deras eventuella duglighet, fel och brister. En del av kritiken har riktats mot den nytillträdde landsbygdsministern. Ett tidigare socialdemokratiskt kommunalråd från Haparanda. Sven-Erik Bucht. Efter år av en Annie Lööfstyrd Eskil Erlandsson önskade sig nog många en mindre gruv- och industriinriktad […]

Kvinnor till vattnets och livets försvar!

03 oktober 2014

webbred

BREV: Peru är ett av de länder i världen som kommer att drabbas svårt av klimatförändringar och vattenbrist som konsekvens av bland annat glaciärernas nedsmältning. Gruvverksamhet har stor miljöpåverkan, oavsett var den sker i världen. För att utvinna mineraler kräves enorma mängder vatten som sedan släpps ut förorenat med tungmetaller. Detta drabbar djur, växter och […]

Världens största klimatmarsch i medieskugga

25 september 2014

Marco Jamil Espvall

KLIMATET: The People´s climate march samlade under söndagen folk i hela världen som gick gator för att höja sina röster för klimaträttvisa, och för att skicka en tydlig signal till FN:s klimatmöte som inleddes på tisdagen. FN:s generalsekreterare har kallat världens ledare till ett extrainsatt klimatmöte för att höja ambitionerna och för att mana till […]

Om tvångsförflyttningar och förgiftade sångsvanar

12 september 2014

Emma Lundström

En utställning ska vandra genom landet. Den heter Om gruvan kommer och har som syfte att klart och tydligt tala om vilka konsekvenser gruvbrytningen kan få på de platser där det prospekteras. Än så länge berör den Gállok utanför Jokkmokk, Rönnbäck utanför Tärnaby och Ojnareskogen på Gotland. Men den kan komma att växa. Det började […]