Inrikes

Skogarna behöver bättre skydd när städerna växer

Stadsnära skogar behöver skyddas bättre, anser Skogsstyrelsen enligt en ny rapport. När städerna växer kommer skogen i kläm, men skogen är samtidigt viktig för stadsbornas rekreation och människors förmåga att hantera stress. Trots det får den stadsnära skogen stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Därför behövs nu både bättre skydd och planering. Det är en av slutsatserna i rapporten om hur skogens sociala värden kan stärkas, som Skogsstyrelsen nu lämnar över till regeringen.

Läs mer

”Låt en oberoende socialist vara med på V:s vallista”

”Genom att öppna vallistorna för kandidater utanför Vänsterpartiet skulle bredare grupper av aktivister på olika områden kunna engageras. Som ett led i det – och kanske som en dörröppnare för flera – föreslår vi att Håkan Blomqvist förs upp på framträdande plats på Vänsterpartiets riksdagslista som ’oberoende socialist’.” skriver Socialistiska Partiet i Stockholm till Vänsterpartiet.