Ledare

Våra drömmars V

En märklig tid att gå till kongress och en märklig kongress lär det bli när Vänsterpartiet denna helg samlar sig för 43:e gången. Corona-året markerar en brytningstid i politiken på mer än ett sätt. Framför allt är det en brytningstid på ett djupare plan, vilket får betydligt mindre uppmärksamhet än pandemin (och dess praktiska implikationer på mötesformerna), partiledarskiftet och de opinionsmässiga framgångarna. De politiska kontinentalplattorna är i rörelse, eller om man så vill; den liberala hegemonin med socialdemokraterna som maktpolitisk konstant är nu på allvar på upphällningen


Även högern drabbas av systemkrisen

Vår samtid utmålas ofta som en politiskt reaktionär tid – och det är förstås riktigt om man ser till vilka krafter och idéströmningar går fram och etablerar sig i den politiska huvudfåran. Tankegods som vi trott diskrediterat och begravt för tid och evighet visar sig både vara vid liv och kraftfullt nog att kunna mobilisera kring.


(V)ägra spela spelet

Ledaren # 42 2020 ▶ S utpressar för att behålla makten ▶ Politiken blir sluttande plan högerut ▶ Stå fast och sök styrkan i rörelsen  …


Dags att skjuta ett varningsskott!

I början av nittonhundra­talet var Sverige ett land med en mycket stökig arbetsmarknad. På tjugotalet var vi till och med världs­ledande i antal strejktimmar per capita. Detta faktum var förstås bara till del ett tecken på hur stark tidens arbetarrörelse var. Starkt organiserad det vill säga, men svag sett till samhällsställning. Att strejka var ett vapen som fick tas till när inget annat bet.


Ta tillvara på segrar som denna

I måndags fick vi plötsligt besked om seger i en strid som de flesta nog trodde redan var förlorad. Preem, som knappa två veckor tidigare fått grönt ljus av kommunen för utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil stoppar nu alla planer. Företaget förklarar beslutet som helt opolitiskt motiverat; en följd av världsmarknadsläget under corona och att de framöver istället skall satsa på förnyelsebara bränslen.


Är detta allt sossarna har att komma med?

Finansminister Magdalena Anderssons beskrivning av regeringens budget bör gå till historien: ”Sossepolitik när den är som bäst”.Kanske inte på det sätt hon själv menade när hon ett oräkne­ligt antal gånger beskrev budgeten som ”historisk” i måndags. En nykter blick säger nämligen vad denna, den bästa sossepolitiken, handlar om: mer av samma politik som sedan årtionden förvandlat Sverige från ett land med ständigt ökande jämlikhet och växande välfärd till ett land där ojämlikheten galoppera­r och välfärden befinner sig i förfall.


Våldsmonopol eller välfärd?

Ledaren # 38 2020 ▶ Polisiära strategier kan dämpa, hindra och avleda ▶ Att vända utvecklingen kräver sociala insatser ▶ Men framför allt krävs det radikal…


I ett trasigt samhälle blir familjen den enda vägen

För bara några år sedan, och i vad som känns som en helt annan tid, arrangerade Allt åt Alla ”överklassafari” i Stockholms och Göteborgs allra rikaste områden. Då vände en finurlig del av vänstern på den exotifiering som görs av vissa stadsdelar och satte fokus på familjer som lever efter sina egna moralkoder. Namn som Wallenberg, Rausing, Lundin, Ax:son Johnsson. Berättelser om nepotism, skatteflykt, brevlådeföretag i skatteparadis.


Sekretessamhället

Ledaren # 36 2020 ▶ Makten försöker slippa granskning ▶ Ställer kapitalets behov i centrum ▶ Ta kampen om politiska lösningarna Vi har alla hört kommentarerna…


Medan Löfven spelar svensk

Ledaren # 35 2020 ▶ Republikaner i kris öppnar avgrunden ▶ Löfven låtsas att världen var en annan ▶ Populistiska utmaningen kräver mer Den som vill…