Ledare

När internationell solidaritet blir till lokalpolitik

Trots allt skrammel och löften om att köra över LO-kongressen för att blockera försämringar i LAS pekar nu det mesta på att Kommunal viker sig för trycket från LO och SAP och vänder tillbaka till förhandlingsbordet.Med retorik om ökad transparens i förhandlingarna återgår man till den vanliga ordningen, att förhandla igenom försämringar ovanför huvudet på en passiviserad medlemskår.


Signalpolitik av värsta slag

En tolvårig flicka skjuts till döds i Hallunda endast på grund av att hon befinner sig på samma restaurang som personer tillhörande ett kriminellt nätverk….


Liket lever i kärnkraftsdebatten!

Är ideologi någonsin så naken som när det gäller just kärnkraftsfrågan? En gång om året återkommer borgarna med inlagor om hur vi måste satsa på…
Permanenta uppehålls­tillstånd och amnesti nu!

Internationalen har vid ett flertal tillfällen belyst den skandalösa behandlingen av de ensamkommande unga flyktingarna från 2015, de flesta av dem med rötter i Afghanistan. Utvisningarna och hoten om utvisningar kommer att leva kvar som ett skändligt kapitel i Sveriges historia.


Rasism och främlingsfientlighet är arbetarrörelsens dödsfiender

I FN:s flyktingkonvention stipuleras bland annat att en flyktings rättigheter innefattar rätten till rörelsefrihet, rätten att arbeta, att få utbildning och erhålla resedokument. Den omfattar människor på flykt världen över. Avgörande förhandlingar inför en kommande ny lagstiftning i Sverige pågår just nu i den parlamentariska Migrationskommittén.


Antirasism, antikapitalism – kamperna hänger ihop!

Mordet på George Floyd i Minneapolis för en månad sedan räknas redan som den av de senaste decenniernas händelser som fått mest långtgående sociala och politiska konsekvenser. Tusen människor dödas varje år av polisen i USA. Sett till de svartas andel av befolkningen är det en mycket stor överrepresentation av svarta offer. Endast sex procent av poliskåren anser att svarta ska ha samma rättigheter som den vita befolkningen.


Låt myten om den svenska modellen dö

Det finns många föreställningar om den svenska exceptionalismen. Att Sveriges väg i historien på något sätt skulle vara alldeles unik och bygga på ett särskilt lynne. En av hörnstenarna i den exceptionalistiska svenska självbilden är föreställningen om en extremt duglig ämbetsmannakår och föreställningen om en särskild svensk modell som bygger på rationella övervägningar och överenskommelser.


Protesterna är ett frö till förändring

Ledaren # 23 2020 ▶ Medierna kämpar om berättelsen ▶ Vänstern måste fokusera på orsakerna ▶ Utmaningen att organisera långsiktigt Från tomma gator till fullt kaos….