Ledare

Politiken bakom spridningen

Ledaren # 18 2020 ▶ Vårdkrisen resultat av mångårig politik ▶ Ta ansvar för samhället – inte bara kapitalet ▶ SAS-varslen tillfälle att ställa om Sverige…


Kris och skådespel i pandemins spår

Ledaren # 17 2020 ▶ Olika ansikten, samma högerpolitik ▶ Auktoritära svar på oundvikliga krisen ▶ Omställningen måste vara demokratisk I en tid då ekonomin är…


Krisen belyser klassamhället

I nöden prövas vännen, heter det sedan gammalt. Ett uttryck som utgår ifrån att det är först i motgången vi vet vad någon egentligen går för. I goda tider är det lätt att vara vän, i onda tider sållas agnarna från vetet. Det kan förstås enkelt överföras till samhällelig nivå: I krisen prövas systemet


Kampen om samhället efter Coronapandemin

Ledaren # 15 2020 ▶ Snabba beslut långsiktiga konsekvenser ▶ Lika många hot som möjligheter ▶ Inga lösningar är ideologiskt neutrala Coronakrisen har ännu inte nått…


Lärdomen av ett exempel

Ledaren # 14 2020 ▶ Solidaritet enda rimliga svaret på krisen ▶ Kuba visar vägen i kampen mot Covid-19 ▶ USA exporterar militarism – Kuba läkare…


Tal till en kluven nation

Ledaren # 13 2020 ▶ Corona slår hårdast mot underklassen ▶ Talet till nationen förpliktigar politiskt ▶ Dags för nytt samhällskontrakt Statsministern håller tal till nationen….


Bygg samhällelig motståndskraft!

Ledaren # 12 2020 ▶ I kris litar ingen på marknaden ▶ Visar vad som är viktigast i samhället ▶ Demokratisk chockdoktrin från vänster I fyrtio…


Från #metoo till #wetoo

Ledaren # 11 2020 ▶ Mobilisering som motkraft till det reaktionära ▶ Gräsrotsfeminism bär på universell frigörelse ▶ Kan länka samman de stora kamperna På de…


När är gränsen nådd?

Ledaren # 10 2020 ▶ Likgiltighet inför mänskligt lidande ▶ Extremhögern garant för nyliberalismen ▶ Flyktingfrågan blir en ideologisk gräns Är Sverige samma land idag som…