Ledare

Att våga är att göra

Ledaren # 16 2021 ▶ Klubbägare utnyttjar krisläget, lanserar superliga ▶ Engelsk fotboll föregångare i kommersialisering ▶ Vänstern måste lära sig av kapitalets skamlöshet   Mitt…


När främlingsfientligheten blir statsbärande

Åttiotalets högersossar trodde sig kunna rädda välfärds­statens landvinningar genom att springa nyliberalismen till mötes. Istället blev det de själva som banade vägen för det stora systemskiftet. Idag är nationalism den stora internationella trenden och högersossar tror sig kunna rädda spillrorna av välfärdssamhället genom att tävla med högern i tuffa tag mot nyanlända. Vad de banar väg för kan vi ännu bara ana, men vi kan snegla på Danmark där ras­ismen nu blivit blocköverskridande och alltså i princip inte längre går att rösta bort.


Hur kapitalet slutade ängslas och lärde sig älska skatt

I höst är det fyra år sedan Leif Östling tvingades avgå som ordförande för Svenskt Näringsliv efter sitt skattekverulantiska uttalande till försvar för skatte­flykt. Östling hade missat en avgörande dimension med sin retoriska fråga, ”vad fan får jag för pengarna”. Han svarade som en idiot i ordets ursprungliga bemärkelse; en enskild rik man som ville slippa dela med sig av sin inkomst. Med sin förankring i det exportberoende industrikapitalet såg han på skatter som någonting som tas från bolagens vinstmarginaler och sedan ges till den enskilda människan i form av välfärd. Men under hans näsa och ordförandeskap hade ett kvalitativt skifte skett. För skatter i Sverige rör sig nämligen samtidigt också åt det rakt motsatta hållet: från den enskilda lönearbetarens månatliga ersättning och ned i den privatiserade välfärdssektorns vinstmarginal.


Partiet utan folk

Ledaren # 13 2021 ▶ Starka band till kapitalet – inget till folket ▶ Liberalismen var aldrig särskilt progressiv ▶ Vänstern måste konfrontera där det bränns…


Efterlängtad brytning med nyliberalismen!

Den börjar krypa in på bred front nu; insikten om hur den nyliberala ekonomiska politiken, med dess ständigt ökande klyftor och gradvisa strypande av all offentligt finansierad verksamhet, inte bara omöjliggör politisk kursändring utan också banar väg för nationalism och chauvinism. Tar du som politiker idag inte ett enda aktivt beslut så bedriver du ändå nyliberal reformpolitik, ty nyliberalismen har blivit både statsbärande och statstärande på en och samma gång.


Bulletinhärvan visar vart vi alla är på väg

Konflikterna mellan redaktion och ägare på högermedieprojektet Bulletin är inte bara en pinsamhet för vänstermänniskor att gotta sig i, den kan också berätta något viktigt om vår samtid och nära framtid. Vilka är dessa aggressiva, respektlösa ägare som osar förakt mot ”gammelmedia”, samtidigt som de kallar sig själva konservativa? Hur dök de upp, alla dessa rika hetsporrar och var fick de sin världsbild ifrån? Svaret kan kanske lite överraskande hittas i artonhundratalets USA.


När skall bonus­festen ta slut?

Det har blivit en återkommande upplevelse att höra finansminister Magdalena Andersson deklarera nyliberalismens död. Om det påståendet skulle vara sant är vi numera hemsökta av dess ande, för ingenting präglar väl vårt samhälle lika mycket som just nyliberalism. Ständigt kryper näringslivet och marknadsmekanismerna djupare in i samhället och våra mellanmänskliga relationer.


Vilse i trollfabriken

Ledaren # 9 2021 ▶ KD spelar populistkort från USA ▶ Försöker dra fokus från egen kris ▶ Bottnar i misstro mot demokratin Finansierar och styr…


Mer krävs för att bekämpa SD

Det har verkligen blivit tydligt att socialdemokraterna på bred front skärpt tonen gentemot SD. ”Jimmie Åkessons utspel om att Sverige ska stoppa all invandring som utgör en ’kulturell belastning’ visar med all önskvärd tydlighet hur Sverigedemo­kraterna har radikaliserats i sin invandringskritiska retorik,i takt med att övriga högerkonservativa partier har öppnat upp för samarbete med dem” skriver två social­demokrater i Göteborgs-Posten


Privilegiesamhället är en form av korruption

Ledaren # 7 2021 ▶ Systemisk korruption frodas i Sverige ▶ Fullt av byråkratiskt egenintressen ▶ Motkrafterna kräver intressegemenskap Sverige brukar ha topplacering när det kommer…