Ledare

Vi hade fruktansvärt rätt!

LEDARE Efter många års utredande har den s.k. Chilcot-rapporten lagts fram i Storbritannien. Rapporten, som fått sitt namn efter undersökningsgruppens ordförande Sir John Chilcot, omfattar tolv band och handlar om Storbritanniens agerande inför, under och efter Irakkriget. Det är en hård dom över den dåvarande premiärministern Tony Blair. […]


Varken Bryssel eller London, men ett annat Europa!

LEDARE Så hur skall nu vänstern spela korten? På hoppet om ett annat Europa i ett inifrån reformerat EU, eller ett återupprättat välfärdsprojekt i en nationalstat som brutit sig loss från Trojkans diktat. Brexit delar den brittiska vänstern i två läger. […]


Den stora berättelsen formas av klasskamp

Ledaren # 23 2016 Högerextremistiska hotet tas inte på allvar Politiska intressen formar världsbilden Klasskamp krävs för att byta berättelse Är det inte märkligt hur allmänt…


Den första stenen

LEDARE Politiker som inte har någon lösning undviker att möta folket. Det är ett sätt att beskriva den utveckling som skett de senaste årtiondena, där andelen personer som känner, eller befinner sig ett led bort ifrån en folkvald numera är under en procent av befolkningen. När alliansföreträdarna, det vill säga det som kanske är Sveriges blivande regering, besökte Husby förra veckan träffade de inte en själ som faktiskt bor i området. Syftet var inte att träffa Husbyborna för att diskutera


Stampenkrisen speglar samhällsordningen

LEDARE Ett årtionde av vanstyre har satt en hel koncern i gungning. Stampendebacklet som nu, efter år av varningssignaler och pinsamheter, rullar upp sig inför allmänhetens ögon visar på att hotet mot dagspressen inte bara kommer från svikande annonsmarknad utan också från ägarna själva.


Krisande höger med kurs mot katastrofen

LEDARE Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Hans Bergström gjorde alltid ett stort nummer av sin liberalt rakryggade hållning till försvar för det fria ordet. I det omfattande avslöjande som Aftonbladet gjorde i veckan visade det sig emellertid att Bergström var tänkt som galjonsfigur i Sverigedemokraternas havererade satsning på att grunda en dagstidning och att Bergström, som på nollnolltalet vägrade SD annonsplats, själv inte var främmande för sällskapet.
I brev till Sverigedemokraterna från så sent som 2014 uppmanade han, i entusiastiska ordalag, tvärtom partiet att fälla den socialdemokratiska regeringen. Ännu en högerman har visat vad han går för.


Mot Värdlandsavtalet – mobilisera för fred!

LEDARE Efter en kvartssekellång kampanj för svenskt NATO-medlemsskap ska det så kallade värdlandsavtalet ingås den 25 maj. Tillsammans med gammal och ny rysskräck, hets mot alliansfrihetsförespråkare – med misstänkliggöranden om att gå ryska ärenden – och en bombmatta av krigsalarmism, ska nu svenska folket pressas in i NATO. Köksvägen om regeringens så kallade värdlandsavtal går i lås. Genom stora entrén om borgerlighetens krigshundar får råda. Tvåhundra år av svensk alliansfri politik, framdriven fredsrörelse efter stormaktstidens blodbad, vill regeringen och borgerligheten nu lämpa överbord.


Ett fritt Rojava kräver ett demokratiskt Syrien!

LEDARE Första maj samlades människor i Syrien och över hela världen för att fördöma regimens massaker vid sjukhuset al-Qods i Aleppo. I Vänsterpartiets första maj-tåg i Stockholm och vid andra första maj-demonstrationer i Sverige gick hundratals svensk-syrier och andra klädda i rött för att markera samhörighet med de som dött och de som sörjer.


Osäkerhetens tid

LEDARE Om det finns ett ord som sammanfattar läget när världens arbetarrörelser samlas till årets Första Maj så är det osäkerhet. Vi står inför högerextrem uppmarsch och en fortsatt nyliberal våg, som bara rullar på. En ändlös mardröm av krig, terror och flyktingkatastrofer med centrum i Syrien – och ovanpå allt detta tornar klimatets domedagskris upp sig, oberörd av alla påskrivna avtal och tomma ord.


Åtala skattesvindlarna

LEDARE De flesta inser vansinnet. En försvinnande liten stormrik minoritet stjäl gemensamma skattetillgångar och gömmer undan stöldgodset i skatteparadis. Panamapappren sägs bara avslöja en tiondel av gömmorna. För Europas del anses det handla om motsvarande 650 miljarder försnillade skattekronor – per år. För att inte tala om plundringen av gemensamma tillgångar globalt, från utvecklingsländer, eller om ryska och amerikanska miljardärsoligarkers utsugning… siffrorna är ofattbara.