Ledare

En demokratisk kontrarevolution

LEDARE Skandalen på Riksrevisionen handlar om korruption. Att som riksrevisor Ulf Bengtsson lägga sig i granskningen av ett ärende där han själv är berörd är, som Riksrevisionsverkets förra generaldirektör Inga-Britt Ahlenius påpekat, en av definitionerna av korruption. Att som den nu avgånga riksrevisorerna Susanne Ackum, vid sidan av regelverket rekrytera sina kompisar är, med en svensk synonym, ren svågerpolitik. Med en grotesk överskattning av den egna kompetensen, så typisk för alla klaner och kotterier, menar Ackum att erfarenhet från finansdepartementet och utbildning i nationalekonomi, helst från Wallenbergs Handelshögskola är den ideala bakgrunden för chefsjobb på Riksrevisionen – av en händelse just den Bengtsson och hon själv har.


Spanska vänsterns hot och möjligheter

LEDARE Ilskan och hoppet från den spanska proteströrelsen 2011 öppnade sinnen för miljoner människor som såg möjligheten till förändring. Dynamiken i den sociala rörelsen krävde ett politiskt initiativ som kunde ta sig in i systemets institutioner, något extremt svårt eftersom reglerna konstruerades för att hindra det. En liten grupp människor vågade under ogynnsamma förhållanden utmana mäktiga politiska apparater. De trodde att ett annat samhälle var möjligt och 2014 såg framväxten av det spanska vänsterpartiet Podemos som kom att förändra det politiska systemet. Idag är Spaniens regim i gungning, inte minst i regeringsfrågan som har blivit en svår nöt att knäcka.


Sanningssägare i rädslans förnekelsens och tid

LEDARE Vi lever i de dubbla budskapens tidsålder. Å ena sidan den kommersiella hetsen; problemet ligger hos Dig, bara Du kan ändra Ditt liv, bara Du kan unna Dig själv de upplevelser Du förtjänar. Å andra sidan den konstant malande skräcken för den andre. Försvarshetsarna maler ständigt på om hotet från ryssen. ”Sverigevännerna” försöker mobilisera kring hotet om kulturens och genpoolens utarmning. Att den verkliga systemkollapsen – den ekonomisk-ekologiska – redan är i full rullning förnekas med alla till buds stående medel. Ändå är det svårt att inte dra slutsatsen att det är just detta förtigna hot som skapar den oro som är så grundläggande för klimatet.


Vi hade fruktansvärt rätt!

LEDARE Efter många års utredande har den s.k. Chilcot-rapporten lagts fram i Storbritannien. Rapporten, som fått sitt namn efter undersökningsgruppens ordförande Sir John Chilcot, omfattar tolv band och handlar om Storbritanniens agerande inför, under och efter Irakkriget. Det är en hård dom över den dåvarande premiärministern Tony Blair. […]


Varken Bryssel eller London, men ett annat Europa!

LEDARE Så hur skall nu vänstern spela korten? På hoppet om ett annat Europa i ett inifrån reformerat EU, eller ett återupprättat välfärdsprojekt i en nationalstat som brutit sig loss från Trojkans diktat. Brexit delar den brittiska vänstern i två läger. […]


Den stora berättelsen formas av klasskamp

Ledaren # 23 2016 Högerextremistiska hotet tas inte på allvar Politiska intressen formar världsbilden Klasskamp krävs för att byta berättelse Är det inte märkligt hur allmänt…


Den första stenen

LEDARE Politiker som inte har någon lösning undviker att möta folket. Det är ett sätt att beskriva den utveckling som skett de senaste årtiondena, där andelen personer som känner, eller befinner sig ett led bort ifrån en folkvald numera är under en procent av befolkningen. När alliansföreträdarna, det vill säga det som kanske är Sveriges blivande regering, besökte Husby förra veckan träffade de inte en själ som faktiskt bor i området. Syftet var inte att träffa Husbyborna för att diskutera


Stampenkrisen speglar samhällsordningen

LEDARE Ett årtionde av vanstyre har satt en hel koncern i gungning. Stampendebacklet som nu, efter år av varningssignaler och pinsamheter, rullar upp sig inför allmänhetens ögon visar på att hotet mot dagspressen inte bara kommer från svikande annonsmarknad utan också från ägarna själva.


Krisande höger med kurs mot katastrofen

LEDARE Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Hans Bergström gjorde alltid ett stort nummer av sin liberalt rakryggade hållning till försvar för det fria ordet. I det omfattande avslöjande som Aftonbladet gjorde i veckan visade det sig emellertid att Bergström var tänkt som galjonsfigur i Sverigedemokraternas havererade satsning på att grunda en dagstidning och att Bergström, som på nollnolltalet vägrade SD annonsplats, själv inte var främmande för sällskapet.
I brev till Sverigedemokraterna från så sent som 2014 uppmanade han, i entusiastiska ordalag, tvärtom partiet att fälla den socialdemokratiska regeringen. Ännu en högerman har visat vad han går för.


Mot Värdlandsavtalet – mobilisera för fred!

LEDARE Efter en kvartssekellång kampanj för svenskt NATO-medlemsskap ska det så kallade värdlandsavtalet ingås den 25 maj. Tillsammans med gammal och ny rysskräck, hets mot alliansfrihetsförespråkare – med misstänkliggöranden om att gå ryska ärenden – och en bombmatta av krigsalarmism, ska nu svenska folket pressas in i NATO. Köksvägen om regeringens så kallade värdlandsavtal går i lås. Genom stora entrén om borgerlighetens krigshundar får råda. Tvåhundra år av svensk alliansfri politik, framdriven fredsrörelse efter stormaktstidens blodbad, vill regeringen och borgerligheten nu lämpa överbord.