Ledare

Varken Washington eller Bryssel – För ett rött Europa!

Vart går England efter att Theresa May lämnat scenen? Det mesta pekar på ”högerut”. Figurerna som står på tur efter hennes avgång är en dyster samling stockkonservativa. Detta är dock snarare kristecken än någon seger. Tories är idag ett regeringsparti i spillror på grund av en omröstning de själva i sitt högmod drev fram.

Läs mer

Hämndsamhället

Ledaren # 15 2019 ▶ Hårda tag är uppgivenhet ▶ Saknas samhällsvisioner ▶ Systemkritik nödvändigt Den politiska verktygslådan i Sverige tycks inte innehålla något annat än…