Ledare

Våra drömmars V

En märklig tid att gå till kongress och en märklig kongress lär det bli när Vänsterpartiet denna helg samlar sig för 43:e gången. Corona-året markerar en brytningstid i politiken på mer än ett sätt. Framför allt är det en brytningstid på ett djupare plan, vilket får betydligt mindre uppmärksamhet än pandemin (och dess praktiska implikationer på mötesformerna), partiledarskiftet och de opinionsmässiga framgångarna. De politiska kontinentalplattorna är i rörelse, eller om man så vill; den liberala hegemonin med socialdemokraterna som maktpolitisk konstant är nu på allvar på upphällningen