Ledare

Permanenta uppehålls­tillstånd och amnesti nu!

Internationalen har vid ett flertal tillfällen belyst den skandalösa behandlingen av de ensamkommande unga flyktingarna från 2015, de flesta av dem med rötter i Afghanistan. Utvisningarna och hoten om utvisningar kommer att leva kvar som ett skändligt kapitel i Sveriges historia.

Läs mer

Politiken bakom spridningen

Ledaren # 18 2020 ▶ Vårdkrisen resultat av mångårig politik ▶ Ta ansvar för samhället – inte bara kapitalet ▶ SAS-varslen tillfälle att ställa om Sverige…