Ledare

Konferensen kan fly Chile men inte verkligheten

I sista sekund beslutades att det är i Madrid skall det gå av stapeln, det senaste i raden av FN:s klimatkonferens, numrerade efter antalet misslyckanden de utgör. Med tanke på hur utvecklingen går i rakt motsatt riktning från varje uppsatt mål så är det kanske mer fruktbart att vända på perspektiven och betrakta COP som 25 framgångar för världens stater att slippa undan några som helst klimatåtaganden.