Ledare

Fördöm statskuppen mot Evo Morales

Militären i Bolivia har tvingat president Evo Morales, vicepresident Alvaro Linera och senatens ordförande Adriana Salvatierra att avgå. Flera andra politiskt valda ledare från MAS har också tvingats avgå. Evo Morales har beviljats asyl i Mexiko. Många medlemmar och ansvariga inom MAS har fysiskt attackerats av oppositionsanhängare. En borgmästare från MAS släpades genom gatorna i Vinto. Hon sprutades ner med rödfärg och hennes hår klipptes av. Ett våldsamt hat präglar oppositionens demonstrationer och agerande.Vad är bakgrunden?

Läs mer

Socialism handlar om individers frihet

Uteslutningsärendet kring Amineh Kakabaveh har de senaste veckorna blivit en brännande och splittrande debattfråga inom den svenska vänstern. Även utan att spekulera i vad som skett inom Vänsterpartiets riksdagsgrupp är det i sig inte särskilt märkligt. Kakabaveh har genom sin starka profilering på (muslimska) hedersstrukturer blivit en symbol för frågor som vänstern idag har svårt att enas kring.