Kultur


Så tar vi strid mot renovräkningar

Att fastighetsvärdar utnyttjar möjligheten att rusta upp eftersatta bostäder och därefter chockhöja hyrorna har blivit ett växande problem. Många hyresgäster tvingas flytta efter de så…


”Det går inte att döda människors historia”

Den har i det närmaste enhälligt hyllats av recensenterna. För Kayo Mpoyi själv var det en bok som tvingade sig på. Som behövde skrivas. Debutromanen Mai  betyder vatten är en stark berättelse om en familj. Berättad ur ett barns perspektiv. Med ett barns språk. En berättelse berättad från mellanrummet.Ett Sverige under nyliberal påverkan

Björn Elmbrant är sedan decennier tillbaka en av Sveriges mest framträdande vänsterintellektuella journalister/författare. Ur hans digra bokflod kan särskilt nämnas Dom där uppe – dom där nere, Hyperkapitalismen, och Dansen kring guldkalven. Därtill har han skrivit uppmärksammade biografier över såväl Olof Palme som Thorbjörn Fälldin. I den senaste boken, Marknadens tyranni – och hur vi kan rädda demokratin, är det nyliberalismen som ideologi – och dess samhälleliga konsekvenser på svensk botten – som hamnat under hans analyslupp. Anders Karlsson har läst den.


Hotet mot den fria kulturen

I helgen var det dags för årets upplaga av den internationella litteraturfestivalen Littfest i Umeå. Ett av samtalen handlade om kulturpolitikens politisering och vad som händer med kulturen när nedskärningsbilan hänger över varje projekt och institution, biblioteken stänger ned eller minskar sin verksamhet, och kulturens värde mäts utifrån kommersiella måttstockar.


Om kvinnan som älskade en finsk nazist

Rosa Liksom är en av de mest betydande finländska författarna och dessutom en framstående konstnär. Sedan mer än 30 år tillbaka har hennes böcker översatts till svenska. Nu har även hennes senaste bok, Överstinnan, kommit ut i Sverige. Jan Czajkowski har läst en berättelse hämtad ur den finska nazismen.


Shirley Jackson – Den bästa skräckförfattaren var en hemmafru

Hon skrev så rysande bra att hon var en inspirationskälla för Stephen King och andra författare av psykologiska skräckböcker. Med ormvråksblick såg hon de mellanmänskliga relationerna i all sin solkighet. Men hon vägrade offentligheten och köpte tvättmaskin för pengarna hon tjänade på att skriva. Bodil Carlsson har läst och imponerats av Shirley Jacksons Hemsökelsen på Hill House.


EN HER(RE)MANS HISTORIA

”Kultur är ett uttryck för ett folks innersta väsen och den kan ej ändras eller bytas lika lättvindigt som man byter en dräkt.”Känns det lite bekant? Det är det – men inte på det sätt du kanske tror. Det är inte SD:s partiprogram. Det är inte Björn Söder i talarstolen. Det är professorn i rashygien vid Rasbiologiska institutet i Uppsala, Herman Lundborg, 1922.


Som Kuba före revolutionen

”Vad gör 200 kronor mer i plånboken när de höjer elpriset hela tiden?”Det blåser snålt från havet. Jag är hemma hos föräldrarna i byn över helgen och ute på promenad med min mor i plötslig stormvind. Kvinnan mitt emot mig börjar närma sig de åttio. Hon är på väg till kyrkogården för att besöka sin mors grav.