Kultur

När det nästan blev revolution i Sverige

LITTERATUR 1918 är året då socialdemokrater och liberaler lyckas tvinga högern till reträtt och driva igenom allmän rösträtt i Sverige, för både män och kvinnor. I Per T Ohlssons bok 1918 –Året då Sverige blir Sverige följer vi månad för månad vad som händer detta skickelsedigra år. Och det är mycket. På konstens område
utmärker sig Nils Dardel och Isaac Grünewald.