Krönika


På spaning efter den socialism som flytt

KRÖNIKA Vilhelm Moberg var den första vuxenförfattare som jag i unga tonår kom i kontakt med.14 år gammal stiftade jag bekantskap med Karl-Oscar och Kristina när jag plöjde igenom de tre första delarna i hans Utvandrareepos ( Utvandrarna, Invandrarna och Nybyggarna ). Jag kom också att läsa den mindre omtalade trilogin om Knut Toring (Sömnlös, Sänkt sedebetyg och Giv oss jorden), som återvänder från storstaden till sin småländska hembygd, samt självklart Raskens, romanen om en indelt soldat.


USA kan bli fantastiskt

KRÖNIKA USA är en nation i vardande, ett samhälle som fortfarande är under utveckling och det är långt ifrån förutbestämt hur det ska bli. Redan vid revolutionen 1776 när ”nationens fäder” skrev under självständighetsförklaringen, var de långt ifrån överens om vad de kämpade för. Till skillnad från Cromwell, jakobinerna eller bolsjevikerna hade de amerikanska revolutionärerna ingen tydlig och gemensam ideologi.Därför bör vi vara realistiska optimister

KRÖNIKA Vi som vill se en förändring bör förhålla oss till världens orättvisor från ett realistiskt men optimistiskt perspektiv. Den arabiska våren sammanlänkad med dagens progressiva frammarsch i Sydeuropa och USA visar att ingen kamp är förgäves på lång sikt.


Varför krisar vänstern?

KRÖNIKA Att det inte går bra för svensk vänster är knappast någon nyhet. Alla partier som i någon bemärkelse befinner sig till vänster på den politiska skalan, vare sig det är S, Mp, V eller F!, uppvisar en fallande tendens i opinionen. ETC reste frågan i en artikel 11/2 och resonerade att det påverkat Socialdemokraterna negativt att flyktingfrågan hamnat i centrum på bekostnad av välfärdsfrågor och att Vänsterpartiet – till skillnad mot på 1990-talet – inte har kunnat dra fördel av den socialdemokratiska försvagningen eftersom partiet i alltför hög grad ses som en del av regeringsunderlaget och därmed sammankopplas med Socialdemokraternas politik.Stadsplanering sett från skrevet

KRÖNIKA: Den extremt lokala nyheten om hur ett kommunalt inhyrt saneringsbolag suddade ut en kuk någon hade ritat i snön på Vallgraven i centrala Göteborg…


Avfärda inte Bernie Sanders

Jag är född in i Socialistiska Partiet. Jag har ätit trotskistisk ideologi och trotskistiska värderingar till middag varje dag i hela mitt liv. För mig…


Har feminismen spelat ut sin roll?

KRÖNIKA: Behövs feminismen fortfarande? Vissa människor är av uppfattningen att Sverige redan är jämställt, och att de statistiska skillnader som finns mellan könen beror på…