Krönika


Därför bör vi vara realistiska optimister

KRÖNIKA Vi som vill se en förändring bör förhålla oss till världens orättvisor från ett realistiskt men optimistiskt perspektiv. Den arabiska våren sammanlänkad med dagens progressiva frammarsch i Sydeuropa och USA visar att ingen kamp är förgäves på lång sikt.


Varför krisar vänstern?

KRÖNIKA Att det inte går bra för svensk vänster är knappast någon nyhet. Alla partier som i någon bemärkelse befinner sig till vänster på den politiska skalan, vare sig det är S, Mp, V eller F!, uppvisar en fallande tendens i opinionen. ETC reste frågan i en artikel 11/2 och resonerade att det påverkat Socialdemokraterna negativt att flyktingfrågan hamnat i centrum på bekostnad av välfärdsfrågor och att Vänsterpartiet – till skillnad mot på 1990-talet – inte har kunnat dra fördel av den socialdemokratiska försvagningen eftersom partiet i alltför hög grad ses som en del av regeringsunderlaget och därmed sammankopplas med Socialdemokraternas politik.Stadsplanering sett från skrevet

KRÖNIKA: Den extremt lokala nyheten om hur ett kommunalt inhyrt saneringsbolag suddade ut en kuk någon hade ritat i snön på Vallgraven i centrala Göteborg…


Avfärda inte Bernie Sanders

Jag är född in i Socialistiska Partiet. Jag har ätit trotskistisk ideologi och trotskistiska värderingar till middag varje dag i hela mitt liv. För mig…


Har feminismen spelat ut sin roll?

KRÖNIKA: Behövs feminismen fortfarande? Vissa människor är av uppfattningen att Sverige redan är jämställt, och att de statistiska skillnader som finns mellan könen beror på…


Dags att bygga landet!

  Så införde då regeringen från fjärde januari id-kontroller i Malmöregionen på tåg, bussar och färjor som kommer från Danmark. Infrastrukturminister Anna Johansson försvarade beslutet…


Det växer ett träd i Columbus

  Vi har en granne i kvarteret. Ett hisnande stort träd med vid krona. En vänlig jätte som vakar över området med utsträckta grenar. En…