Krönika

Ett sms från SJ är aldrig goda nyheter

Du får ett sms från SJ. Där står det: ”Hej! Ditt tåg 582 den 2019-02-11 är för närvarande försenat på grund av fordonsskada. Vi beklagar att vi inte kan vara mer specifika och ber dig att hålla dig uppdaterad på sj.se/zAJGRx eller i vår app samt vara uppmärksam på utrop och skyltning vid stationen.” Du suckar. Men du är van. Tåget norrut är nästan alltid försenat av en eller annan anledning. Du befinner dig redan på Stockholm Central och det är meningen att tåget ska gå 17.23. När avgångstiden har passerats med marginal, har det ännu inte gjorts några utrop. Om andra försenade tåg, visst. Men inte om norrgående.