Tag Archives: Wanja Lundby Wedin

Fackföreningsrörelse i kris

4 mars, 2011

ledarred

”Facken i Europa planerar för militant kamp — kombinerad med samarbete över gränserna kring de vanliga förhandlingarna. Tanken är att det offensiva agerandet ska ge framgångar vid förhandlings-bordet. Den samlade fackförenings­rörelsen i Europa manar till strid. Ronald Janssen, rådgivare hos Europafacket i Bryssel, förklarar att facken borde mobilisera sina medlemmar i massaktioner i strejker och [...]

Avtalen ut på omröstning!

12 mars, 2010

ledarred

I söndags kväll kom ett bud från de så kallade opartiska ordförandena, OPO, som mer eller mindre tagit över avtalsförhandlingarna mellan sex industriförbund och Teknikarbetsgivarna. Förslaget från OPO var i korthet ett avtal på 18 månader med löneökningar på 2,4 procent. Teknikföretagen som tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer gått ut stenhårt i årets avtalsförhandlingar och krävt [...]

Du har blivit fet kamrat!

3 april, 2009

ledarred

AMF har länge kört med en slogan som heter ”Lite mer att leva för”. Med tanke på vad som dominerat debatten de senaste veckorna vore det klädsamt om den ändras till ”Mycket mindre tills du dör”. För det är inte helt obekant att några veckor innan den senaste skandalen rullade igång så meddelades att pensionerna [...]

Klasskamp enda vägen

23 maj, 2008

ledarred

För sjuttio år sedan, 1938, undertecknades Salsjöbadsavtalet. Under Grand Hotels gnistrande kristallkronor på nämnda ort räckte arbetsgivarna och den dåvarande LO-ledningen varandrra handen. Ett huvudavtal, som i stora drag kommit att reglera ordningen på hela arbetsmarknaden i sjuttio år, träffades. Arbetsgivarna och arbetstagarna skulle från och med 1938 ha ett gemensamt mål för ögonen, ”samhällets [...]