Tag Archives: statliga subventioner

Solidarisk klimatrenovering

20 juli, 2008

ledarred

Var fjärde svensk bor i ett hus som byggdes under miljonprogrammets dagar, mellan 1965 och 1975. Byggandet var en naturlig del i ett samhällsklimat präglat av välfärdsreformer och framtidstro. Det har med fog kritiserats för att ha skapat sterila betongförorter, men det var också en samhällelig kraftsamling som med statliga subventioner och tydlig styrning byggde [...]