Tag Archives: kvinnolöner

Lönefrågan och vår jord

15 juli, 2011

ledarred

Nyligen kom LO ut med rapportserien ”Röster om facket och jobbet”. Den bygger på en stor intervjuundersökning med löntagare mellan 18-64 år, såväl medlemmar i de fackliga organisationerna LO, TCO och SACO samt sådana som inte är fackligt anslutna. Det är en i alla delar intressant undersökning som redovisas i sex olika rapporter. I Rapport [...]

I snigelfart mot jämställdhet

13 november, 2009

ledarred

På sin kongress beslutade Socialdemokraterna att verka för en tredelad föräldraförsäkring, där båda föräldrarna tilldelas en tredjedel var medan en tredjedel får disponeras fritt inom familjen. Detta ska vara ett steg på vägen mot att föräldraförsäkringen slutligen ska delas helt lika mellan föräldrarna. Det är inget nytt krav. Förra året motionerade tre socialdemokrater om just [...]