Tag Archives: Anders Borg

Inte mycket till lövsprickning i S-vårbudget

3 maj, 2013

ledarred

”Regeringen väljer av valtaktiska skäl att olja sedelpressen och att strunta i att få ihop plus och minus”. Det är socialdemokraternas ekonomiska talesperson, Magdalena Andersson, som i samband med att partiet i måndags släppte sin alternativa vårbudget kritiserade finansminister Anders Borg för att två veckor tidigare lagt en i hennes och partiets ögon allt för [...]

Höstlik vårbudget

19 april, 2013

ledarred

”Vi får vara beredda på att våren dröjer, det är risk för frostnätter”. Finansminister Anders Borg anslog en tämligen pessimistisk meteorologisk ton när han i måndags lade fram regeringens vårbudget. Sedan ägnade han ungefär lika stor del av sitt huvudanförande i riksdagsdebatten till att förklara att orsaken till att våren dröjer är den ekonomiska krisen [...]

Allians i otakt med tiden

28 september, 2012

ledarred

Så damp till slut – i torsdags i förra veckan – alliansregeringens budget för 2013 ner på riksdagens bord, men då var redan de väsentliga delarna kända för allmänheten. I ett försök att visa dådkraft pyste regeringen ut budgetens innehåll portionsvis. Under en knapp månads tid gjordes hela 45 utspel, och inget förslag verkade vara [...]

Framtiden tillhör socialismen

10 augusti, 2012

ledarred

Den socioekonomiska krisen i Europa blir allt djupare: 25 miljoner européer saknar idag arbete, tiggare blir ett allt vanligare inslag i gatubilden, för första gången efter andra världskriget genomdrivs i flera länder direkta lönesänkningar, etc. Grekland, Irland och Portugal har redan beviljats nödlån i flera omgångar av trojkan EU/ECB/IMF, men krisen löper bara vidare från [...]

Vi kräver rätten till glasögon!

27 april, 2012

ledarred

”Min son har inlärningssvårigheter och får stöd för det i skolan. Men han behöver glasögon för att kunna läsa i böckerna och jag har inte råd att köpa glasögon”. En mor ger en hjärtskärande bild av vad den svenska fattigdomen kan innebära år 2012 (Göteborgs Posten 21/2). Det var Majblommans riksförbund som i februari gick [...]

Det våras inte för Alliansen

20 april, 2012

ledarred

För inte så länge sedan var det höst, en höst med Alliansen i klar opinionsmässigt övertag och en statsminister vars stjärna stadigt steg i förtroendemätningarna. Men nu har våren kommit och scenariot har gjort ett tvärt omkast. Oppositionen har ett övertag i opinionsmätningarna med nästan 10 procentenheter och Fredrik Reinfeldts stjärna har dalat betydligt. Inte [...]

Dags för nej till sänkta skatter!

30 mars, 2012

ledarred

År 1921 fick alla kvinnor för första gången möjligheten att gå till valurnan, som det sista steget i genomförandet av den politiska demokratin i Sverige. Samma år bildades Skattebetalarnas förening med häradshövding Marcus Wallenberg som dess initiativtagare och första ordförande. Det var ingen slump att dessa två händelser sammanföll i tid, för med den allmänna [...]

Nej till kapitalets krisavtal!

24 februari, 2012

ledarred

Finansminister Anders Borg har aviserat att regeringen är positiv till ett krisavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar i händelse av en ny djup ekonomisk nedgång. Ylva Johansson, socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, har också ställt sig positiv till förslaget. IF Metall slöt som bekant ett avtal av det slaget i samband med krisen 2008-2009, som innebar arbetstidsförkortning i [...]

Skuggbudget i alternativlöshetens tecken

5 november, 2010

ledarred

Den 25 oktober presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sin alternativa ekonomiska motion till den borgerliga regeringens budgetproposition för 2011. De tre partierna uttrycker i motionens förord målsättningen att skapa ”ett modernt välfärdsland där jobben, miljön och minskade klyftor sätts först – det är vårt framtidsland”. Oppositionens skuggbudget (motion) utgör till stora delar de tre partiernas [...]

Individualiseringens tvångströja

22 oktober, 2010

ledarred

När den borgerliga Alliansen lägger ut texten i sin nya regeringsförklaring deklarerar man med ansvarstyngt vibrato: ”Vårt främsta mål är att föra Sverige mot full sysselsättning”. Begreppet full sysselsättning har dock för ministären Reinfeldt en annan innebörd än vad som i Sverige varit historiskt brukligt. Vanligtvis har det fått beteckna ett förhållande när arbetslösheten gått [...]