Articles by webbred

Mer krävs för att bekämpa SD

Det har verkligen blivit tydligt att socialdemokraterna på bred front skärpt tonen gentemot SD. ”Jimmie Åkessons utspel om att Sverige ska stoppa all invandring som utgör en ’kulturell belastning’ visar med all önskvärd tydlighet hur Sverigedemo­kraterna har radikaliserats i sin invandringskritiska retorik,i takt med att övriga högerkonservativa partier har öppnat upp för samarbete med dem” skriver två social­demokrater i Göteborgs-Posten


Pandemin slår hårt mot kvinnor i Latinamerika

En rapport från FN-organet CEPAL slår fast att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Latinamerika minskade markant under pandemin. Sysselsättningsgraden bland kvinnor gick ned från 52 procent år 2019 till 46 procent år 2020. I Mexiko är det så lite som 35 procent av kvinnorna som har ett arbete. Samtidigt levde 118 miljoner kvinnor i fattigdom under år 2020, 23 miljoner fler än året innan.


Privilegiesamhället är en form av korruption

Ledaren # 7 2021 ▶ Systemisk korruption frodas i Sverige ▶ Fullt av byråkratiskt egenintressen ▶ Motkrafterna kräver intressegemenskap Sverige brukar ha topplacering när det kommer…


När Shakespeare kom till Sverige

Shakespeares pjäser tycks för oss idag som själva sinnebilden av litteraturklassiker. Men faktum är att Shakespeares storhet är en 1800-­talets skapelse. Innan dess sågs han…


”Afghanistan balanserar på en knivsegg”

På grund av den så kallade Doha-överenskommelsen mellan president Trump och talibanerna tvingades den afghanska staten att släppa ut 5 000 talibaner ur fängelserna, varav det…


Biologisk mångfald – eller ekonomisk enfald?

En ny rapport om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement. Huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge. Rapporten…


Sverigedemokraterna och friheten på nätet

Sverigedemokraterna föreslår lagstiftning för att säkerställa yttrandefriheten på Internet. Men det största problemet med sociala medier är att de används för högerextrem propaganda och rasistiska…


Pandemin kan bara mötas med planering

Ledaren # 6 2021 ▶ Nationell småskurenhet löser ingenting ▶ Forskningen efterfrågar statliga initiativ ▶ Storskaliga lösningar öppnar för flera År 1947 vaccinerades fem miljoner New…


En avgörande fråga för vår tid

Marcus Priftis är kemist och före detta statlig miljöhandläggare. Tidigare är han bland annat pappa till texter om manlighet och rasism. Brytningstid – Hur gruvan…