Articles by Tord Björk

Antiglobaliseringsrörelsen 3.0

HAMBURG: G20-protesterna visade på politiskt mognad och unik sammanhållning mellan alla krafter som arbetar för social rättvisa och miljön. Under hårt tryck och ogynnsamma förhållanden visade de tyska folkrörelserna att det går att enas i brokig mångfald. Det skriver Tord Björk som var på plats i Hamburg.


Fascisterna hotar med ny revolution i Ukraina

FOKUS Kriget i Ukraina har sedan årsskiftet blossat upp igen, samtidigt som den ekonomiska krisen i landet fördjupas. EU och IMF kräver att den ukrainska åkermarken ska privatiseras och säljas till utländska företag innan månaden mars är slut. Samtidigt hotar fascisterna i parlamentet med en ny revolution. Tord Björk summerar läget i Ukraina tre år efter Majdan.


Svarta svanar på kö i Europa

PÅ PLATS Det är en liten grupp som samlas på Christiansborg i Danmark. Vi är internationella gäster hos Søren Søndergaard, folketingsledamot i Enhedslisten och mångårig europaparlamentariker. Det är det första fysiska mötet för Lexit, ett vänsterupprop för att lämna euron som tillkom efter att EU krossade grekiska folkets vilja att kunna bekämpa åtstramningspolitiken sommaren 2015.


Berlin: antimilitarism och socio- ekologisk omställning förenas

BERLIN Tord Björk frågar sig hur fredsrörelsen, facket och miljörörelsen kan samverka mot både militarisering och för en klimatomställning. Han känner sig hoppfull efter att ha deltagit i Internationella fredsbyråns världskonferens i Berlin, som han tycker drog sitt strå till stacken till skapandet av en allmänpolitisk rörelse som med kraft kan bemöta globala hot med ett konstruktivt program.


Putilovs vänner vänder kappan efter vinden

KRÖNIKA Det hela liknar en slapstick. En ryss avslöjar i syndikalistiska tidningen Arbetaren och i Aftonbladet att andra ryssar är Putinagenter. Sedan avslöjar han att Vänsterpartiet gett bidrag till ett socialistiskt parti i Ukraina vilka också påstås ha agerat agenter åt Putin. Till slut visar det sig att han själv är rysk agent som numera arbetar åt Sverigedemokraterna. Eller är han helt enkelt en rättshaverist och bedragare som serverar folk vad de vill höra?


Liten men naggande god Nordisk verkstad för fred

PÅ PLATS Mot bakgrund av växande krigshot mellan USA/EU och Ryssland samlades fredsaktivister från hela Skandinavien i Degerfors till Nordiska fredsdagarna i mitten av augusti. Folkrörelsekämpen
Tord Björk var med och berättar vad som diskuterades.


Det mobbningsindustriella komplexet och Ukraina

FOKUS I Sverige har det blivit nästan omöjligt att föra en saklig debatt om konflikten i Ukraina. Den bild som bekräftar svenska statens linje dominerar och får inte ifrågasättas. Tord Björk visar på att detta är resultatet av en medveten strategi från vissa mediala aktörer.


De finska torparnas sak är vår

FOKUS Vi hamnade hos Risto Isomäki på ön Bromarf i finska skärgården. Han ville visa oss en del torpargrunder på ön och påpekade det märkliga i hur dessa strandtomter aldrig återuppbyggts efter att torpen förstördes i samband med inbördeskriget 1918, trots att det rörde sig om mycket attraktiva platser. Det gjorde många torpare vid den här tiden. De revolutioner som vänstern ibland skryter om som bevis för arbetarrörelsens viktiga roll i historien genomfördes ofta av dem som brukar jorden, så också i Finland där den kom att kallas inbördeskriget.


Två år efter Majdan: Ukrainas roll i en ny världsordning

FOKUS Vad kan sägas om Euromajdan och maktskiftet i Ukraina två år efteråt? Enklast är att framhäva allt Majdan inte var och inte har lett till. Det var ingen revolution, ingen massrörelse som fredligt tog makten på ett hjältemodigt sätt, men inte heller någon statskupp. Ingen ny fascistisk stat, ingen av väst eller Ryssland fjärrstyrd samhällsförändring, ingen legitim folkomröstning eller annektering av Krim. Ingen rysk invasion, ingen antiterroristoperation mot utbrytarrepublikerna, ingen klasskamp för att befria hela sydöstra Ukraina, ingen ekonomisk förnyelse och ingen kamp mot korruption. Men där fanns drag av allt detta.


Bortom vänsterns klimatschiozofreni

DEBATT: Tord Björk svarar på debattartikeln av Jörgen Hassler som publicerades i Internationalen nummer 38/2015 Det behövs mer militans i klimaträttvisekampen. På den punkten är…