Articles by Tord Björk

Marx’ modelljärnvägar

Karl Marx förhållande till järnvägar känner vi till. Efter den euforiska epoken under 1840-talet med publiceringen av kommunistiska manifestet och uppror runtom i hela Europa…


Nej till Trident Juncture och Sveriges inordning i Nato!

DEBATT Snart rullar militärtransporterna genom Sverige. USA och andra Natoländer ska frakta militärt material genom vårt land inför Natos militärövning Trident Juncture i Norge. Den startar 25 oktober. Aktivister För fred manar i den här debattartikeln till motstånd.


Solidaritetsrörelse för Odessamassakerns offer formerar sig

I Ukraina firas massmordet på 42 människor i det fackföre­ningshus i Odessa som sattes i brand av en nationalistisk mobb 2 maj 2014 som en seger över separatism.
Men samtidigt som förföljelserna mot sympatisörerna med dem som dog i fackföreningshuset ökar i Ukraina, håller en internationell solidaritetsrörelse med offren för massakern på att växa fram.


Folkliga initiativ behövs för att att lösa Ukrainakonflikten

KOMMENTAR Det är dags att väcka en opinion för fred i Europa. Den eskalerande diplomatiska krisen, upprustning och skapande av fiendebilder mellan kärnvapenmakter hotar världsfreden. Utlösande för konfrontationen är Ukrainakonflikten. Nu behövs en folklig opinion som verkar för att skydda de civila som drabbats och en lösning på konflikten. En grund är lagd med Minskavtalet som alla berörda parter har sagt sig vilja följa.


”En dålig fred är bättre än ett gott krig”

PÅ PLATS Äntligen har aktivister från Central- och Östeuropa kunnat samlas till ett motståndsmöte. I Budapest vid Donau stod Attac Ungern, marxistiska föreningen Mabel och andra ungerska organisationer värdar för ett möte i sociala forumandan 2-4 mars. Förra gången var 2016 i Wroclaw och dess för innan 2012 i Wien.


Dags att bygga en EU-kritisk internationalistisk rörelse

FOKUS Hur går vi vidare efter det alternativa EU-toppmötet i Göteborg i november förra året? Tord Björk från Miljöförbundet Jordens Vänner blickar ut i Europa efter inspiration och gillar vad han ser. Han hoppas på ett gemensamt nordiskt initiativ för att bygga en internationalistisk och mer ungdomlig EU-kritisk rörelse.


Antiglobaliseringsrörelsen 3.0

HAMBURG: G20-protesterna visade på politiskt mognad och unik sammanhållning mellan alla krafter som arbetar för social rättvisa och miljön. Under hårt tryck och ogynnsamma förhållanden visade de tyska folkrörelserna att det går att enas i brokig mångfald. Det skriver Tord Björk som var på plats i Hamburg.


Fascisterna hotar med ny revolution i Ukraina

FOKUS Kriget i Ukraina har sedan årsskiftet blossat upp igen, samtidigt som den ekonomiska krisen i landet fördjupas. EU och IMF kräver att den ukrainska åkermarken ska privatiseras och säljas till utländska företag innan månaden mars är slut. Samtidigt hotar fascisterna i parlamentet med en ny revolution. Tord Björk summerar läget i Ukraina tre år efter Majdan.


Svarta svanar på kö i Europa

PÅ PLATS Det är en liten grupp som samlas på Christiansborg i Danmark. Vi är internationella gäster hos Søren Søndergaard, folketingsledamot i Enhedslisten och mångårig europaparlamentariker. Det är det första fysiska mötet för Lexit, ett vänsterupprop för att lämna euron som tillkom efter att EU krossade grekiska folkets vilja att kunna bekämpa åtstramningspolitiken sommaren 2015.


Berlin: antimilitarism och socio- ekologisk omställning förenas

BERLIN Tord Björk frågar sig hur fredsrörelsen, facket och miljörörelsen kan samverka mot både militarisering och för en klimatomställning. Han känner sig hoppfull efter att ha deltagit i Internationella fredsbyråns världskonferens i Berlin, som han tycker drog sitt strå till stacken till skapandet av en allmänpolitisk rörelse som med kraft kan bemöta globala hot med ett konstruktivt program.