Articles by Per Leander


”Hyresgästföreningen har inte råd med det här nu”

INTERVJU I början av februari blev hela styrelsen för Hyresgästföreningen i Västra Sverige fråntagen sina befogenheter, i samband med att förbundsledningen anklagade regionen och dess ordförande Kristofer Lundberg för ekonomiska oegentligheter. Det var länge oklart, inte minst för Lundberg själv, vad anklagelserna handlade om.

SÖS i stabsläge för tredje gången i år

▶ Vårdkris efter nedskärningar och varsel ▶ Södersjukhuset har minst antal vårdplatser i EU ▶ Nu tillsätts en krisgrupp efter protesterna STOCKHOLM Vid lunchtid i…