Articles by Per Leander

”Det finns en snedvriden bild av vad som är utsatthet och otrygghet”

INTERVJU Stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta runt Järvafältet i norra Stockholm pekas ut som särskilt utsatta och otrygga områden av polisen till följd av bland annat gängvåldet där. Men hur upplever de boende i Järva själva situationen? Det ville medborgarorganisationen Folkets Husby ta reda på genom en enkät bland ungdomar i området. Internationalen har talat med kriminologen Leandro Schclarek Mulinari.John Lapidus: ”Lagbrott att tillåta privata sjukvårdsförsäkringar”

NY RAPPORT Privata sjukvårdsförsäkringar som ger förtur i vården är inte bara oetiskt. Det bryter också mot Hälso- och sjukvårdslagens principer om vård på lika villkor och vård efter behov. Men de som begår brottet är inte de privata vårdgivarna, utan regionerna som tecknar avtal i vetskap om att vården inte bedrivs på lika villkor. Det menar ekonomhistorikern John Lapidus i en ny rapport”Positivt att V fokuserar på arbetarklassen”

▶ Vänstern antog strategidokument för att vinna arbetarna ▶”Mycket snack, men ingen tid för politiska diskussioner” ▶ SP-veteranen Håkan Blomqvist om sin första V-kongress INTERVJU…
FN antar förbud mot kärnvapen

▶ Nu har 50 länder skrivit på avtalet, dock inte Sverige ▶ Svenska regeringen viker sig för USA:s påtryckningar ▶ Förbudet får ändå konsekvenser för…Därför är Vänsterpartiet berett att fälla regeringen

INTERVJU Om Svenskt Näringsliv och facken inte kommer överens i förhandlingarna om LAS har regeringen sagt att man ska ta över frågan genom lagstiftning, som en del av januariöverenskommelsen. Vänsterpartiet har hela tiden sagt att man är beredda att begära en misstroendevotering mot S-MP-regeringen om utredningen läggs fram i riksdagen. Men i så fall kommer V att behöva gå ihop med M, KD och SD för att kunna fälla regeringen. Internationalen har talat med Gunnar Westin, facklig politisk sekreterare hos Vänsterpartiet, som förklarar vad det handlar om.