Articles by Per Leander

”Hyresgästföreningen har inte råd med det här nu”

INTERVJU I början av februari blev hela styrelsen för Hyresgästföreningen i Västra Sverige fråntagen sina befogenheter, i samband med att förbundsledningen anklagade regionen och dess ordförande Kristofer Lundberg för ekonomiska oegentligheter. Det var länge oklart, inte minst för Lundberg själv, vad anklagelserna handlade om.

SÖS i stabsläge för tredje gången i år

▶ Vårdkris efter nedskärningar och varsel ▶ Södersjukhuset har minst antal vårdplatser i EU ▶ Nu tillsätts en krisgrupp efter protesterna STOCKHOLM Vid lunchtid i…


Är Palmemordet på väg att lösas?

▶Åklagaren ska presentera lösningen före sommaren ▶Gunnar Wall: ”Det här låter för bra för att vara sant.” ▶Krävs mycket bra bevis för att folk ska…


Politikers ointresse hotar dricksvattnet

▶ Ny forskning visar på brister i vattenhållningen ▶ Gamla reningsverk och rörledningar får förfalla ▶”Man vinner inga politiska poäng på vatten” Att vrida på…


”Byråkratisk kupp” i Hyresgästföreningen

INTERVJU En strid har blossat upp inom Hyresgästföreningen. Sedan Kristofer Lundberg, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, för två år sedan valdes till regionordförande för Hyresgästföreningen Västra Sverige, har han motarbetats av den socialdemokratiskt dominerade förbundsstyrelsen som bland annat beskrivit honom som ”kommunist” och ”sektmedlem”.


En resa in i människokroppen

Författaren Bill Bryson är mest känd för sina reseböcker. Jag har läst och gillat flera av dem. De är lärorika, lustiga och lite mysiga. Speciellt…