Articles by Marco Jamil Espvall

”Jämställdhetsperspektiv behövs i klimatkampen”

KLIMATET De globala klimatförhandlingarna är inne i ny fas. För att de mål som länderna enades om i Parisavtalet ska kunna bli verklighet, tas en regelbok fram som ska styra genomförandet. Förhandlare från världens länder träffas just nu i Bonn för att fortsätta överläggningarna.


Syrien: Sex år av straffrihet

SYRIEN Det är nu sex år sedan de fredliga protesterna startade i Syrien. Sedan dess har krig och människorättskränkningar drivit halva landets befolkning på flykt från sina hem. Enligt FN:s särskilda sändebud för Syrien uppgår antalet döda i konflikten till över 400 000 och tiotusentals har “försvunnit”, fängslats, torterats och avrättats.


Sveriges kvinnor deltar i strejken

8MARS Initiativet till den svenska delen av Internationella Kvinnostrejken drivs av Feministiska Aktionsgruppen för Internationell Kvinnostrejk 8 mars – Sverige.

Agnes Lou representerade Socialistiska Partiet och Rött Forum på ett av förberedelsemötena inför kvinnostrejken i Stockholm:
– Det var ett bra möte med ett tjugotal kvinnor, de flesta under 40 år gamla, och med bakgrund från flera olika länder och rörelser.


30 år av stöd till socialistiska studier

INTERVJU För trettio år sedan bildades Tom Gustafssons minnesfond som sedan dess varit Socialistiska Partiets fond för stöd till partikamrater och sympatisörer för studier. Har fonden gjort någon nytta? Internationalen ställer frågan till Maria Sundvall från fondens styrelse.


Katalys satsar på goda argument

Tankesmedjan Katalys introducerar ett nytt format som ska heta ”Katalys argument” med kortare material.
– Visionen är att dessa underlag skall nyttjas brett i fackföreningsrörelsen och vänstersidan i politiken och kunna användas som inlägg i politiska samtal, egna insändare och vid alla tillfällen där progressiva människor behöver goda och välgrundade argument, säger Daniel Suhonen.


Rättelse eller åsiktsregistrering?

KOMMENTAR I söndags (5 feb) läste Ekots nyhetsuppläsare Per Edberg upp ”en rättelse”: Kjell Östberg, som deltog i Ekots lördagsintervju dagen innan, är visserligen historiker men har ”också varit verksam som skribent med vänsterinriktning, vilket borde ha tydliggjorts för lyssnarna.”
En märklig ”rättelse” eftersom den inte handlade om något Kjell Östberg hade sagt i lördagsintervjun.


Tortyr och massavrättningar i syriska Saydnayafängelset

SYRIEN I en ny uppmärksammad rapport avslöjar Amnesty International att den syriska regeringen ägnat sig åt utomrättsliga avrättningar i form av “mass-hängningar” i fängelset Saydnaya. Mellan 2011 och 2015 har grupper på upp till 50 personer varje vecka, ibland två gånger i veckan, tagits ut från sina celler och avrättats genom hängning. På fem år har 13 000 människor, de flesta civila som troligen bara har varit emot regeringen, hängts i hemlighet i Saydnaya


Barnets bästa styr inte asylprocessen

RAPPORT Barnkonventionen har mycket begränsad betydelse för hur Migrationsöverdomstolen dömer i asylärenden. I de allra flesta fall avgörs ärendena utifrån andra faktorer. Det visar Jonathan Josefsson vid Tema Barn, Linköpings universitet, i sin avhandling Children at the borders. Han har gjort nedslag i två arenor i det offentliga Sverige för att ta reda på hur debatten om asylsökande barns rättigheter förs.
Den ena arenan är Migrations­överdomstolen, den instans som slutgiltigt avgör överklagade migrationsärenden och där besluten blir prejudicerande.


Internationella protester räddade nattåg

TÅGTRAFIK Förra helgen lade Deutsche Bahn ner sina nattåg – och möttes av protester runtom i Europa. Samtidigt trädde österrikiska ÖBB in och tog över 40 procent av nattågslinjerna.
– Det är en framgång att vi lyckats rädda många linjer. Sovtågen behövs för miljövänliga resor genom Europa, säger Lars Igeland från Jordens Vänner.


Ridå för Cinema Jenin

KULTUR Cinema Jenin finns inte längre. Med alla sina problem och brister var det ändå ett ställe med en enorm outnyttjad potential som jag älskade, och som jag besökte så ofta jag kunde när jag under en period 2013 arbetade i Jenin.