Articles by Marco Jamil Espvall

Den judiska palestiniern

Morfar var Israels första ambassadör i Sverige, pappa var general i Israels armé. Själv propagerar han för bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel. Internationalen träffade…


Förskoleuppror i medieskugga

Tyvärr fick förskoleprotesterna ganska lite uppmärksamhet i media, trots att tusentals förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare manifesterade på flera olika platser i landet för att slå larm om dåliga villkor för både barn och personal i svensk förskola. De yngsta barnen får inte alltid sina primära, basala mentala och fysiska behov tillgodosedda på grund av personalbrist. 30 procent av de som arbetar inom svensk förskola idag saknar relevant utbildning.


Burma: Baser byggs upp där byar har bränts ner

Burmas delstat Rakhine håller på att militäriseras i snabb takt. Myndigheterna bygger bland annat baser för säkerhetsstyrkorna och gräver upp mark där rohingyabyar brändes ner till grunden för bara några månader sedan, konstaterar Amnesty International i en ny rapport.


Gaudí i Gaza?

Jag blir lite ledsen av den här bilden, tagen av den tunisiske fotografen Salwa Jaouadi. Den delas just nu glatt på sociala medier av intellektuella,…


Barnarbetet och kränkningarna fortsätter i kobolt-industrin

UTRIKES För två år sedan uppmärksammades att batterier som används i produkter hos elektronikföretag och elbilsföretag kunde kopplas till barnarbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK).
Nu konstaterar Amnesty International i en uppföljande rapport att företagen fortfarande inte gör tillräckligt för att stoppa människorätts­kränkningar som sker hos deras underleverantörer när det gäller kobolt.


Palestinas “sista försök” till försoning väcker hopp i Gaza

PALESTINA Försoning mellan Fatah och Hamas, de viktigaste politiska aktörerna i Palestina, som ledde till undertecknandet av ett övergripande avtal på torsdagen 12 oktober toppade nyheterna i Palestina och Mellanöstern.
Hamas har drastiskt förändrat sin strategi i Gaza, och bestämt sig för att överlämna det mesta av styret över omkring två miljoner Gazabor till den palestinska myndigheten.


Psykiatrisk hjälp når flyktingar för sent och för sällan

HÄLSA Trots att personer som flytt till Sverige som tonåringar oftare drabbas av psykisk ohälsa och missbruksproblem än svenskar söker de psykiatrisk hjälp senare och mer sällan. Det betyder att unga flyktingar inte får vård i tid, och oftare hamnar inom slutenvården eller tvångsvårdas än unga svenskar.


Katalys: ”Dags för ett nytt pensionssystem!”

PENSIONER När den allmänna tilläggspensionen ATP, hastigt avvecklades för tjugtre år sedan var det med argumentet att ”vi” inte skulle ha råd med den eftersom antalet äldre skulle öka så mycket. Det nya underfinansierade systemet skulle bara vara ett grund­funda­ment som var och en efter förstånd och förmåga skulle bygga vidare på för att få en dräglig ålderdom.


Experimentlusta och kreativitet på Palestinsk videokonstfestival

KULTUR Den femte upplagan av / si: n / Festival för video- och performance-konst avslutades i Palestina förra veckan. Med hjälp av konsthändelser ville årets festival uppmuntra deltagarna att uppleva bildkonst i ett urbant sammanhang för att utforska stadslivet.


Kulturhuset kan tvingas slå igen

MALMÖ Det sociala centret Kontrapunkt har i mer än sju år hållit till på Västanforsgatan i Malmö. Efter att från början mest fokuserat på kulturevenemang, nattklubbar och spelningar har föreningen gradvis skiftat fokus mot att bland annat syssla med asylrådgivning, folkkök, Klädotek, solidarisk matmarknad och socialt arbete. I samband med flyktingkrisen under hösten 2015 erbjöds över 17 000 personer tak över huvudet hos Kontrapunkt.