Articles by Ledarred

Tillsätt en folkets coronakommission!

Ledaren # 22 2020 ▶ Hade vi kunnat undvika dödsfallen? ▶ Krisen behöver granskas underifrån ▶ Vilken roll har nedskärningarna spelat? Johns Hopkins-universitetets världskarta över spridningen…


En aktiv krispolitik för samhället – inte kapitalet

När covid-19 slog till tvärstannade ekonomin. Över 100 000 arbetslösa och tiotusentals varslade och en halv miljon i av korttidspermitteringar med statliga bidrag och sänkt lön. Att hålla nere arbetslösheten är viktigt, inte minst för att göra det svårare för företagen att pressa fram försämringar i löner och arbetsvillkor och de flesta som permitteras är lättade över att inte varslas.


Flyktingpolitik är mer än politik för flyktingar

När Coronakrisen slog till i mars var det slående hur en av de absolut tydligaste effekterna blev att Sverigedemokraterna försvann från den dagspolitiska debatten. Innan var de överallt i riksmedia, ofta i den tacksamma rollen som något slags sanningssägare om tillståndet i kungariket. Ställda inför en verklig kris har de emellertid ingenting att komma med, vilket också speglar sig i ett minskat väljarstöd.


Politiken bakom spridningen

Ledaren # 18 2020 ▶ Vårdkrisen resultat av mångårig politik ▶ Ta ansvar för samhället – inte bara kapitalet ▶ SAS-varslen tillfälle att ställa om Sverige…


Krisen belyser klassamhället

I nöden prövas vännen, heter det sedan gammalt. Ett uttryck som utgår ifrån att det är först i motgången vi vet vad någon egentligen går för. I goda tider är det lätt att vara vän, i onda tider sållas agnarna från vetet. Det kan förstås enkelt överföras till samhällelig nivå: I krisen prövas systemet


Kampen om samhället efter Coronapandemin

Ledaren # 15 2020 ▶ Snabba beslut långsiktiga konsekvenser ▶ Lika många hot som möjligheter ▶ Inga lösningar är ideologiskt neutrala Coronakrisen har ännu inte nått…


Lärdomen av ett exempel

Ledaren # 14 2020 ▶ Solidaritet enda rimliga svaret på krisen ▶ Kuba visar vägen i kampen mot Covid-19 ▶ USA exporterar militarism – Kuba läkare…


Bygg samhällelig motståndskraft!

Ledaren # 12 2020 ▶ I kris litar ingen på marknaden ▶ Visar vad som är viktigast i samhället ▶ Demokratisk chockdoktrin från vänster I fyrtio…


Från #metoo till #wetoo

Ledaren # 11 2020 ▶ Mobilisering som motkraft till det reaktionära ▶ Gräsrotsfeminism bär på universell frigörelse ▶ Kan länka samman de stora kamperna På de…


När är gränsen nådd?

Ledaren # 10 2020 ▶ Likgiltighet inför mänskligt lidande ▶ Extremhögern garant för nyliberalismen ▶ Flyktingfrågan blir en ideologisk gräns Är Sverige samma land idag som…