Articles by Ledarred

IS är en produkt av Assad-regimen

Ledaren # 41 2015 Assad, Ryssland, väst ansvariga för IS framväxt Ingen av dem kan stoppa IS eller skapa fred Stöd den demokratiska progressiva oppositionen I…Gör politik av solidariteten!

LEDAREN #39 2015 Var står vi nu? För två veckor sedan (nr 37) frågade vi oss på ledarplats om allt inte vänder nu, om inte…


SD – näringslivets bästa vän?

LEDAREN nr 38 2015 Det är högerns äldsta truism att de är ensamma om att föra ansvarsfull ekonomisk politik. Det är också denna självbild som…


Veckan allt vände?

Ledaren # 37 2015 Förra veckan såg det nästan hopplöst ut Trots förändringar är det i grund samma Sverige Även halva bekännelser är viktiga delsegrar Inte…


Utan vänstern urartar högern

Ledaren # 36 2015 Vänsterns svaghet syns i högerns urartning Borgerliga klarar inte att hålla rågång högerut Samhället är den verkliga arenan för förändring I skymningstider…Måste mörkret falla?

Ledaren # 34 2015 Utan framtidstro växer reaktionära högerkrafter Om inte vänstern banar väg tar högern utrymmet Nej till kapitalets logik – för välfärd och demokrati…Vänstern i Syriza ger inte upp

LEDARE. Sedan den kapitalistiska krisen bröt ut 2008 började det globala systemet genomgå en slags krampryckning som återspeglas i tre omfattande avseenden. En ständig minskning i den ekonomiska tillväxten; en oavbruten ökning av den globala skulden, och en manisk plundring av den offentliga sektorn […]