Articles by Ledarred

Upprustning för fred?

LEDARE Det var många som skrev fyndiga sarkasmer när Trump blev vald, om att nu skulle det nog bli tyst på Natoanhängarna ett tag framåt – för vem vill vara med i en militärallians ledd av Donald Trump? Kommentarerna kändes så oerhört träffande, men vi hade fel. När nu debatten om svenskt Natomedlemskap åter blossade upp, med anledning av Folk och försvars årliga rikskonferens, har det än en gång blivit dags att konstatera; Natovännerna önskar alltjämt att komma in under kärnvapenparaplyet, även när paraplyet är i Donald Trumps nyckfulla små händer.


Arbeta allt längre, för vad?

LEDARE När det moderna pensionssystemet byggdes upp var det inte tänkt att människor skulle leva så många år efter 65. Farliga arbetsmiljöer, fattigdom och sämre sjukvård satte ofta en tidig punkt för ett hårt och strävsamt liv, åtminstone om du tillhörde den kroppsarbetande majoriteten av befolkningen. För dem som ser Sverige som ett stort företag är det mycket olyckligt att ålderns höst med tiden har kommit att bli så lång, men det har varit en känslig fråga att tala klarspråk om.


Blir du lönsam, lilla hem?

LEDARE Vi bygger för mycket i Sverige. Har du hört den förut? Det låter ju lite som ett skämt med tanke på hur situationen ser ut för den som letar efter en vettig bostad, men det är faktiskt vad Nordea varnat för hela hösten – och när nu nedgången kommer har de kanske rätt, åtminstone på sätt och vis.


Östling och paradoxerna

LEDARE Det kan tyckas ironiskt att Leif Östling fick gå för sina skatteuttalanden. Han visade ju trots allt bara prov på en attityd som är förhärskande inom hans samhällsklass – vilket också var just vad själva Paradis-läckan visade. Skillnaden är den att ingen annan har fräckheten att säga det inför SVT:s kameror. Fräckheten att handla, den är däremot utbredd. Så kunde vi med andan i halsen rädda berättelsen om Sverige som ett land där vi värderar plikten högt, trots att det knappast kan vara många som tar den på allvar längre, off the record.


Bekämpa de strukturer som möjliggör sexismen

LEDARE Kunskap är ett märkligt ting. Svårast är kanske att beskriva processen när något går från att vara en brett accepterad bild av verkligheten till att bli en sanning som liksom känns i hjärtat. Nietzsche kallade det för att kunskapen övergår till att vara instinkt.


Det är märkligt tyst kring klimatfrågan

Ledare Det har inte genererat några större rubriker, men det var tämligen historiskt när USA-administrationen valde att lobba för kolkraft i måndags, på FN:s klimatkonferens i Bonn. Den plötsliga ändringen av rubrik en vecka före evenemanget, från det intetsägande ”Action on Spurring Innovation and Deploying Advanced Technologies” till det lite spetsigare “The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation” var i sig rätt uppseendeväckande och innehållet var därefter; ett försök att lyfta fram kolets och kärnkraftens betydelse för att minska världsfattigdomen och generera US-amerikanska jobb.


Toppen av isberget

LEDARE Ibland illustreras hela politiska skeenden i en enda scen. Som när en BBC-journalist som försöker få den konservative politikern, adelsmannen och skattesmitaren Michael Ashcroft att kommentera hur han undvikit miljontals pund i skatt – något just som avslöjats i den omfattande Paradisläckan. Ashcroft vänder ryggen åt journalisten och påbörjar en panikartad promenad runt mässhallen han befinner sig i, med kameramannen hack i häl, samtidigt som han upprepar ”dear, dear, dear, dear…” utan avbrott i över två minuter.


Ett ohållbart läge

LEDARE I frågan om asylrätt och uppehållstillstånd har Sverige blivit ett land där allmänheten bombarderas med lögner från två håll. Dels de uppenbara, från de krafter som vill se fler utvisningar och ännu mer stängda gränser. Vulgärmoderaten Hanif Bali kan utan att blinka vräka ur sig att 5000 asylsökande afghaner ljugit om sin ålder och därmed per automatik saknar skyddsskäl. För honom och hans svans av näthatare finns det inget problematiskt i att påstå något sådant


Diktaturens långa skugga över Katalonien

LEDARE I hela Västeuropa lever vi i länder som i grunden bygger på samma institutioner som fanns långt innan politisk demokrati var ens ett begrepp att ge läpparnas bekännelse till. Ungefär samma konstitutioner, rättssystem, politiska ordning och i grunden samma våldsapparat. I Spanien innebär det att leva under en stat som är en direkt arvtagare till diktaturen som rådde fram tills för knappa fyrtio år sedan. I tider av nedskärningar är det ingen som rubbar anslagen till att sköta Francos enorma gravmonument.


Nobelkommittén visar vägen: förbjud kärnvapen!

LEDARE Den norska Nobelkommittén beslutade att ge den Internationella Kampanjen för avskaffande av Kärnvapen, ICAN, årets Fredspris. Det är bra. ICAN, som bildades 2007, har varit drivande bakom förslaget att förbjuda kärnvapen. 122 FN-medlemmar ställt sig bakom förslaget som nu ska ratificeras. Ingen av de 9 kärnvapenmakterna (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan, Indien, Kina och Nordkorea) har ställt sig bakom förslaget till konvention.
Sverige har ännu inte ratificerat och nu krävs det kamp för att tvinga regeringen till detta. Hur kan det vara så när Sverige redan ställt sig bakom förslaget? Jo, president Trumps administration har skickat ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist och förklarat det ytterst olämpliga i en svensk ratificering.