Articles by Ledarred

Bygg samhällelig motståndskraft!

Ledaren # 12 2020 ▶ I kris litar ingen på marknaden ▶ Visar vad som är viktigast i samhället ▶ Demokratisk chockdoktrin från vänster I fyrtio…


Från #metoo till #wetoo

Ledaren # 11 2020 ▶ Mobilisering som motkraft till det reaktionära ▶ Gräsrotsfeminism bär på universell frigörelse ▶ Kan länka samman de stora kamperna På de…


När är gränsen nådd?

Ledaren # 10 2020 ▶ Likgiltighet inför mänskligt lidande ▶ Extremhögern garant för nyliberalismen ▶ Flyktingfrågan blir en ideologisk gräns Är Sverige samma land idag som…Vi måste bryta rasismparadoxen!

Ledaren # 7 2020 ▶ Det räcker inte med avslöjanden ▶ Rasismen är en kraft i samhället ▶ Bekämpas genom solidaritet Om det är någonting som…


Varför är Sanders så viktig?

Ledaren # 6 2020 ▶ Se bortom person och program ▶ Motståndarnas svar visar potentialen ▶ Öppnar ett gap i politiska ordningen I vår personfixerade tid…


Vårdkaoset skrämmer oss in i nyliberalismen

Det är fruktansvärt att läsa alla vittnesmål om den systematiska överbelastningen av Stockholms akutmottagningar, om hur illa människor far som arbetar där eller har oturen att komma dit som patienter. Nästan lika provocerande var det att ta del av hur sjukhus i höstas försattes i stabsläge på grund av upphandlingsregler som tvingade regioner att lita till oseriösa underleverantörer för leveranser av bokstavligen livsnödvändig utrustning. Men vad som gör vanskötseln av den svenska sjukvården så mycket mer upprörande är att det görs, inte främst på grund av inkompetens eller byråkratisk fyrkantighet, utan med systemisk medvetenhet.


Klimatrörelsen har tvingat EU att agera

EU lanserade nyligen sitt nya klimatomställningsprogram som fått det trendkänsliga namnet Green Deal och som innehåller det lika trendkänsligt döpta Just Transition Mechanism; en mekanism för rättvis omställning. Med det språkbruket anknyter EU till den växande mobiliseringen runt en Green New Deal och rättvis omställning, som samlar liberala och vänsterorienterade tänkare och aktivister.


Sjöstedts sista gärning

Ledaren # 3 2020 ▶ Välfärdskrisen är skapad av politiker ▶ Farligt schackrande från Vänsterpartiet ▶ Bryt parlamentarismens bojor   Vi befinner oss i en tid…


Forskningen har blivit samhällsomstörtande

Sverige har under modern tid alltid varit ett västorienterat land. Eller mer specifikt; från den stunden det började bli tydligt att axelmakterna skulle förlora andra världskriget har det egentligen aldrig rått någon tvekan om vilket maktblock Sverige skall räknas till. Så var det under åren då USA tagit hem sin ambassadör från Stockholm och så är det förstås idag när Sverige tycks ha släppt varje ambition om att föra en egen utrikespolitik.