Articles by Ledarred

Signalpolitik av värsta slag

En tolvårig flicka skjuts till döds i Hallunda endast på grund av att hon befinner sig på samma restaurang som personer tillhörande ett kriminellt nätverk….


Liket lever i kärnkraftsdebatten!

Är ideologi någonsin så naken som när det gäller just kärnkraftsfrågan? En gång om året återkommer borgarna med inlagor om hur vi måste satsa på…
Rasism och främlingsfientlighet är arbetarrörelsens dödsfiender

I FN:s flyktingkonvention stipuleras bland annat att en flyktings rättigheter innefattar rätten till rörelsefrihet, rätten att arbeta, att få utbildning och erhålla resedokument. Den omfattar människor på flykt världen över. Avgörande förhandlingar inför en kommande ny lagstiftning i Sverige pågår just nu i den parlamentariska Migrationskommittén.


Antirasism, antikapitalism – kamperna hänger ihop!

Mordet på George Floyd i Minneapolis för en månad sedan räknas redan som den av de senaste decenniernas händelser som fått mest långtgående sociala och politiska konsekvenser. Tusen människor dödas varje år av polisen i USA. Sett till de svartas andel av befolkningen är det en mycket stor överrepresentation av svarta offer. Endast sex procent av poliskåren anser att svarta ska ha samma rättigheter som den vita befolkningen.


Låt myten om den svenska modellen dö

Det finns många föreställningar om den svenska exceptionalismen. Att Sveriges väg i historien på något sätt skulle vara alldeles unik och bygga på ett särskilt lynne. En av hörnstenarna i den exceptionalistiska svenska självbilden är föreställningen om en extremt duglig ämbetsmannakår och föreställningen om en särskild svensk modell som bygger på rationella övervägningar och överenskommelser.


Protesterna är ett frö till förändring

Ledaren # 23 2020 ▶ Medierna kämpar om berättelsen ▶ Vänstern måste fokusera på orsakerna ▶ Utmaningen att organisera långsiktigt Från tomma gator till fullt kaos….


Tillsätt en folkets coronakommission!

Ledaren # 22 2020 ▶ Hade vi kunnat undvika dödsfallen? ▶ Krisen behöver granskas underifrån ▶ Vilken roll har nedskärningarna spelat? Johns Hopkins-universitetets världskarta över spridningen…


En aktiv krispolitik för samhället – inte kapitalet

När covid-19 slog till tvärstannade ekonomin. Över 100 000 arbetslösa och tiotusentals varslade och en halv miljon i av korttidspermitteringar med statliga bidrag och sänkt lön. Att hålla nere arbetslösheten är viktigt, inte minst för att göra det svårare för företagen att pressa fram försämringar i löner och arbetsvillkor och de flesta som permitteras är lättade över att inte varslas.