Articles by Ledarred

Mot högermajoriteten

LEDARE Om du vill uppleva radikalisering i realtid skall du inte söka dig till den ”Sverigevänliga” sfären på sociala medier utan till alla de borgerliga som arbetat oförtrutet de senaste åren med att opinionsbilda för ett borgarblock som innefattar SD.


Kapitalismens omöjlighet och den stora förnekelsen

Ofta får man höra att en bidragande faktor till svårigheten för människor att greppa klimatförändringarna är frågans inneboende brist på pedagogik, eller dramaturgi om man så vill. Konfliktdimensionen är oklar. Det är svårt att greppa kopplingarna mellan det egna ansvaret och planetens öde. Varje diskussion om utsläpp fastnar också i teknikaliteter såsom huruvida vi bedömer utsläpp efter vad ett land producerar inom sina gränser, eller vad dess befolkning faktiskt konsumerar.


Så mycket för friheten

Det gula SD-blocket placeras gärna grafiskt i mitten av den riksdagspolitiska solfjädern, men nu när partiet placerat sig stadigt till höger om KD på alla områden har det skett snabba politiska truppförflyttningar. Nu skall Vänsterpartiet utdefinieras som extremister i paritet med SD (eller värre) och Centerpartiet cementeras som den balanserade mittpunkten, den verkliga vågmästaren.


En vänster för en ny tid

LEDARE Det är lätt att fastna i skeendet för stunden, det korta perspektivet. Mobilen vibrerar flera gånger i timman med uppdateringar om uttalanden, grodor, gissningar och bedömningar. Det är nog mer än vi klarar av att ta in; alla regler kring tillsättande av talman, avsättande av statsministern, vem kan egentligen regera med stöd av vem – och måste verkligen en regering ha egen majoritet?


Utan blockpolitik hörs bara borgarna

LEDARE Vi lever i ett Sverige som genomgår en djup omvandling. När den här ledaren skrivs är det fyra dagar kvar till valet, men när du läser den är kanske valet redan över. En av de många förändringarna i vardagen är att postväsendet, grundat på sextonhundratalet för att binda samman en ung uppstickarnation, inte längre går att lita på. En tidning som kommer ut på fredag, kan mycket väl komma fram på måndag eller tisdag, eller inte alls. Ändå betalar vi allt mer för servicen. Det är bara en liten del i det nya Sverige, där makt förflyttas från folket till kapitalet.


Vi är alla på väg mot Ungern

LEDARE Valåret 2018 har varit märkligt. Märkligt segstartad blev också valrörelsen, som dessutom fick både skogs- och bilbränder i knät innan den tog fart. Men nu är plakaten och valstugorna uppspikade och de allra flesta har redan hunnit ledsna på tomma utspel och expert­tyckare.


Att se bortom de brinnande bilarna

LEDARE När hundratalet bilar började brinna i Göteborg och Trollhättan i måndags var reaktionerna lika synkrona som dåden. Med illa dold entusiasm för exakt hur illa det är ställt med Sverige fylldes kommentarfält med krav på hårdare tag och bokslut för mångkulturen. Motbilderna kommer strax därefter…


Skraja snutar skjuter

Om det någon gång är viktigt att inte raljera och ta till yviga gester så är det när människor dött, men när en autistisk ung…


Växande vänsterparti men ingen vänstervåg

▶ Politiska fältet polariseras ▶ Vi står inför hård klasskamp ▶ Krävs en vänster som är redo Vänsterpartiet ökar i opinionsmätningarna och når rekordsiffror på tio procent. Även…


Dags att släcka kapitalismen

▶ Vilket samhälle kan vi leva i ? ▶ Nyliberalismen är svarslös ▶ Solidariteten är grunden Brandsommaren 2018 ställer oss inför oräkneliga frågor. Många får vi vänta med att…