Articles by Lars Henriksson

Ammunition i bostadskampen

I New Orleans krävdes en naturkatastrof. I Sverige är omvandlingen lågmäld, men genomgående. Lars Henriksson skriver om kampen mellan rätten att bo och viljan att…


Var är rörelseenergin, Vänsterpartiet?

EKOEKORAPPORTEN Det ekologisk-ekonomiska program som lagts fram av Vänsterpartiets styrelse inför kongressen i maj 2016 är omfattande och innehåller många viktiga förslag på omställning, men saknar helt perspektivet att omställning kräver massiv mobilisering av folkrörelser för att kunna realiseras, konstaterar Lars Henriksson – som efterlyser strategier för byggandet av en bred klimatrörelse.


Eskilsson och propagandamaskinen

KOMMENTAR I början av mars dog Sture Eskilsson, mannen som “räddade oss från DDR-Sverige”. Åtminstone om man får tro Svenska Dagbladet som i söndags avsatte tidningens hela ledaruppslag åt hyllningar av denne Sveriges främste organisatör av arbetsgivarpropaganda.