Articles by Kjell Östberg

Vilka sociala krafter kan förändra samhället?

BOK Vänsterns två vassaste pennor, Åsa Linderborg och Göran Greider har samlat sig för att tillsammans ta ett livtag på en av vår tids mest destruktiva krafter, den främlingsfientliga högerpopulismen. Det egentliga syftet med boken “Populistiska manifestet” är att genom ett starkt klassperspektiv ta upp kampen om de väljare, framför allt från arbetarklassen som attraherats av Sverigedemokraterna och dess motsvarigheter i andra länder.


Vänsterpartiet och den riggade ekonomiska politiken

Vänsterpartiet har hållit kongress och antagit en valplattform inför höstens valrörelse. Ökad jämlikhet och offensiva välfärdssatsningar är bärande teman. Internationalens Kjell Östberg har särskilt följt diskussionen kring motionen Totalrenovera Sverige. Han menar att det är uppseendeväckande att partiet genom att ställa sig bakom ”det finanspolitiska ramverket” på förhand förbundit sig att inte stödja en så offensiv keynesiansk politik som motionen förespråkar.


Bokslut över 68-vänstern

BÖCKER Femtioårsminnet av 1968 närmar sig. Redan börjar boklådorna fyllas av litteratur som vill surfa på den förväntade nostalgivågen – eller göra upp med tiden. Kjell Östberg har läst några av böckerna.


Socialdemokrati i kris samlades i Göteborg

KOMMENTAR Socialdemokraterna håller just nu kongress under temat ”Trygghet i en ny tid”. Parollen kan naturligtvis betyda olika saker. Det kan betyda en tryggad ålderdom med pensioner som går att leva på. Det kan betyda en trygg hamn för flyktingar från ett sönderbombat Syrien. Ann Wolgers, pressekreterare i regeringskansliet, tolkade initierat i en tweet vad den innebär för den socialdemokratiska ledningen: ”Ökade krav i skolan, stopp för tiggeriet, ansvarsfull flyktingpolitik, alla ska jobba”.


Långt farväl till (s)ocialismen

KRÖNIKA Vad har förenat Egyptens Mubarak, Tunisiens förre diktator Ben Ali och Slovakiens xenofobe premiärminister Fico? Jo, medlemskap i Socialistiska internationalen. Att de svenska socialdemokraterna – länge en av organisationens hetaste uppbackare – nu väljer att lämna Socialistiska internationalen är bara en bekräftelse på en sönderfallsprocess som pågått under en längre tid. För vänstern dog den redan 1914.


Kjell Östberg: Utredningen är en djup besvikelse

I tisdags presenterade regeringens Välfärdsutredning sina förslag när det gäller hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster ska regleras. Utredningen föreslår bland annat ett vinsttak på sju procent vilket ungefär motsvarar en normal vinstnivå på den vanliga kommersiella tjänstemarknaden. Man föreslår också en striktare prövning av privata aktörer som önskar etablera en offentligt finansierad verksamhet inom välfärdssektorn.


Nu behöver Daniel Sestrajcic stöd från hela vänstern

KOMMENTAR
Vänsterpartiets välkände riksdagsledamot Daniel Sestrajcic dömdes förra torsdagen till dagsböter för ”ohörsamhet mot ordningsmakten”. Allt tyder på att han utsatts för ett rättsövergrepp.
Bakgrunden är att Sestrajcic i oktober förra året tillsammans med många andra deltog i en protestaktion mot rivandet av ett tältläger utanför Migrationsverkets lokaler i Malmö …


Avveckla vinst i välfärden! – men med förnuft?

EFTERTANKEN LO vill ha helt vinststopp i skolan, basunerade Svenska Dagbladet ut i förra veckan.
Rubriken väckte vänsterjubel och fick tusentals gilla på sociala medier. Men hade de som hyllade Thorvaldsson verkligen läst hela artikeln? Något absolut vinstförbud krävde han inte. Kravet reducerades snabbt till att ”Jag tycker i alla fall att man ska utreda om det verkligen går att ha vinst som parameter i ett system där vi har plikt.” Men det stora problemet är ett annat. Thorvaldsson vill att regeringen ska överge överenskommelsen med Vänsterpartiet och istället inrikta sig på en långsiktig blocköverskridande överenskommelse med borgarna. Gissa hur mycket vinstförbud en sådan överenskommelse kommer att innehålla.


PR-konsult istället för politiker i S-ledningen

KOMMENTAR Valet av Lena Rådström Baastad som ny partisekreterare är en tragisk bekräftelse på den socialdemokratiska ledningens beslutsamhet att avlöva partiet dess folkrörelsekaraktär. En av Stefan Löfvens få egna bidrag till socialdemokratins tankeutveckling var att döpa om ett program för fler arbeten till ”Affärsplan för Sverige”. Inför förra valet var budskapet att partiet skulle införa nya rekryteringsprocesser. ”För att få en bättre mix av olika kompetenser inför vi kompetensprofiler för våra kandidater”, deklarerade Löfven.


28 maj – Protestdag i europa

PLAN B: Den 28 maj samlades fackliga aktivister, antirasister och välfärdskramare över hela Europa till en gemensam motståndsdag. Syftet var att visa att är nödvändigt att kämpa för en annan väg för Europa, byggd på solidaritet och rättvisa.
I Madrid sammanstrålade fyra olika demonstrationer på Puerta del Sol. På plakaten kunde man se paroller som Refugees welcome, Nej till nedskärningar av den offentliga sektorn, Stoppa TTIP och Nej till skatteparasiterna.