Author Archives | Hans Norebrink

About Hans Norebrink

En annan bild av Bangladesh

23 maj 2014

Hans Norebrink

Kollapsande textilfabriker, naturkatastrofer, svält och massfattigdom. Nyheterna från Bangladesh är sällan positiva. Författaren Bo Kramsjö har följt landet sedan 1972. Hans Norebrink har läst hans nya bok Bangladesh i förändringens tid, en skildring med klasskänsla. Bangladesh är känt för fattigdom och mikrolån. Å ena sidan ett bottenlöst bidragsslukande svart eländeshål av svält, lidande och naturkatastrofer. […]

Illusionslöst om krig

30 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Morgondagens krig Wilhelm Agrell Ordfront Illusionslöst om krig Wilhelm Agrells bok ”Morgondagens krig –Tekniken, politiken och människan” är spretig – drar åt olika håll….

Läs mer »

Behovet av identitet

28 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Ungdomar och identitet Frisén & Hwang (red) Natur och Kultur Behovet av identitet Så dåligt som unga mår i dagens samhälle måste man välkomna en antologi om deras identitetsproblem. Men…

Read more »

Gamla samer och ”nya” Östersjön

27 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Harald Runblom Majoritet och minoritet i Östersjöområdet Natur och kultur Gamla samer och ”nya” Östersjön Helt plötsligt är inte bara Norden vårt närområde utan även den nya…

Read more »

Svenskhetens ABC

26 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips En stuga på sjätte våningen Åke Daun Symposion Svenskhetens ABC De politiskt korrekta censurintellektuella, som självsvåldligt vill bestämma vad som får diskuteras och inte i Sverige, verkar…

Read more »

Hur Europa blev Europa

25 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Europas födelse Sture Linnér Natur och kultur Hur Europa blev Europa EU har hittills varit ett latinsk-germanskt projekt kring axeln Paris-Bonn och med högkvarteret i Bryssel, mitt på den…

Read more »

En nations födelse

23 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Sveriges rötter Ingmar Stenroth Atlantis En nations födelse Personligen anser jag att Sveriges rötter är tusen år gamla i betydelsen av att det långsamt växte fram en etnisk svenskhet och en…

Read more »

Kollektiva visioner

22 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Fantasin till makten Ronny Ambjörnsson Ordfront Kollektiva visioner Ronny Ambjörnsson är alltid läsvärd och tänkvärd. Så även i ”Fantasin till makten – Utopiska idéer i Västerlandet…

Read more »

Nödvändig EU-bok

20 augusti 2012

Hans Norebrink

Boktips Vad är EU? Birger Möller Santérus Nödvändig EU-bok EU-information brukar vara erbarmligt tråkig. Så inte grund- och studieboken ”Vad är EU…och vad kan det bli?”. Den varvar…

Read more »