Articles by Farooq Sulehria


Demokrati och islamism i Indonesien

FOKUS I Indonesien har sharialagar införts under en period då landet klivit fram som ett inspirerande exempel på en framgångsrik övergång till demokrati, där å ena sidan val har hållits regelbundet var femte år sedan 1999, och å den andra den ”islamistiska” andelen av rösterna har minskat med varje nytt allmänt val. Farooq Suhleria har läst en bok av Michael Buehler som delvis förklarar gåtan. Enligt Buehler är införandet av sharia i Indonesien inte ideologiskt motiverat, utan underblåses av politisk opportunism.


Manchester: med förklaringen som ursäkt

DEBATT Den brittiskfödda Salman Abedis självmordsattack i samband med Ariana Grandes Manchester-konsert har framkallat förutsägbara ryggmärgsanalyser från delar av vänstern och vänster-liberala kretsar i Storbritannien. Ett exempel är reaktionen från Socialist Workers Party (SWP) som kommenterade: ”Det skrämmande bombattentatet i Manchester är en händelse i en serie av fasor utlösta av krig och interventioner i Mellanöstern”.
Inte med ett ord fördöms islamsk fundamentalism.


Bröderna vid makten

KULTUR För att förstå den islamistiska fundamentalismen är det viktigt att studera fenomenet Muslimska brödraskapet. Det har forskats flitigt omkring Brödraskapets ideologi och uppkomst, men lite har skrivits om hur Muslimska brödraskapet agerar vid makten. Farooq Sulehria har läst Alison Pargeters nya bok som fyller en kunskapslucka.


Revolutionen kommer inte att laddas ner

BOK Paul Masons bok Postcapitalism: A Guide to Our Future – Postkapitalismen: en vägledning till vår framtid – har orsakat avsevärt intresse inom vänsterkretsar. Det har till exempel förts en intensiv debatt på International Socialism Journals sidor. En rekommendation från Naomi Klein på bokens baksida bidrog ytterligare till bokens status. Farooq Sulehria har läst den.