Articles by Anders Karlsson

Aurora-17 är i full gång

AURORA17 I måndags inleddes Aurora-17, den största militära övningen på svenskt territorium sedan 1993.
Övningen omfattar alla vapenslag och inbegriper fler än 19 000 män och kvinnor från det svenska försvaret. Utländska förband bestående av sammanlagt runt 2 000 soldater från Nato-länderna Danmark, Estland, Frankrike, Norge, Tyskland och USA – samt Finland – deltar också. Övningens geografiska fokus är i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg och äger rum under tre veckor.


I trädgården ryms hela livet

KULTUR Det var den romerske statsmannen och filosofen Cicero som myntade visdomsorden ”den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet”, underförstått att trädgården – i kombination med bildning – inbegriper så mycket mer än själva odlandet. Göran Greider sträcker sig också i sin bok I trädgården hörs andra ekon långt utöver bärplockning, grävning och simpla staketgränser. Anders Karlsson har läst den.


Trumps första 100 dagar: Vart går amerikansk utrikespolitik?

KOMMENTAR USA är sedan många år tillbaka en supermakt som brottas med grava strukturella ekonomiska bekymmer. För 2016 stannade underskottet i handelsbalansen på 502 miljarder dollar och budgetunderskottet visade ett minus på 587 miljarder dollar. Statsskulden tickar bara på och är nu uppe i 19,9 biljoner dollar. Samtidigt är USA fortfarande vår tids obestridliga militära hegemon.


Stänger regeringen sjukvårdens gräddfil?

INTERVJU Sedan millennieskiftet har vi sett en snabb ökning av antalet svenskar med privat sjukvårdsförsäkring. Vid 2000-talets ingång handlade det om 100 000 personer. 2015 hade det vuxit till 648 000 personer. Internationalen tog kontakt med John Lapidus, forskare i ekonomisk historia som specialiserat sig på olika aspekter av den svenska välfärdsmodellens utveckling för att prata om regeringens nya proposition.


En tidning med klass

KULTUR Föreningen Arbetarskrivare är den svenska proletärlitteraturens viktigaste samlingspunkt. Sedan 2015 ger föreningen ut tidskriften Klass med fyra nummer per år – från och med i år glädjande nog med kulturtidskriftsstöd.Ljus av mänsklig solidaritet

FILM Den omtalade regissören Aki Kaurismäki är kanske i Sverige mest känd för Trilogin om Finland, vilken består av filmerna Moln på drift (1996), Mannen utan minne (2002) och Ljus i skymningen (2006). Med Mannen utan minne vann han juryns stora pris vid festivalen i Cannes 2002.


Regeringen vill sänka vissa skatter

KOMMENTAR Tisdagen 18 april lägger finansminister Magdalena Andersson fram regeringens så kallade Vårbudget, en komplettering av utgifter i statsbudgeten för 2017 samt vissa förändrade skattesatser inför 2018-års budget. Fram till dess kommunicerar regeringen portionsvis ut innehållet till media och den senaste veckan har vi nåtts av uppgiften om två kommande skattesänkningar.


Svensk films stora innovatör

FILM Dokumentärfilmaren Maud Nycander rönte stor uppmärksamhet med filmen Palme (2012), vilken hon tillsammans med Kristina Lindström regisserade. I sin senaste film Citizen Schein har hon – med bistånd från Jannike Åhlund och Kerstin Grunditz-Brennan – gripit sig an Harry Scheins spektakulära levnadsbana.


Socialdemokrati vid vägs ände

KRÖNIKA Mitt första politiska minne är från det svenska riksdagsvalet 1968 när jag som sexårig grabb fick uppleva hur socialdemokraterna med 50,1 procent av röstetalet vann egen majoritet. Endast en gång – krigsvalet 1940 då man erövrade 53,8 procent – har partiet nått ett bättre resultat. 1960-talets Sverige var också ett samhälle som i hög grad präglades av socialdemokraternas oavbrutna maktinnehav från depressionens 1930-tal och framåt.