Articles by Anders Karlsson

Universum är oändligt, men det är inte vår planets resurser

För några dagar sedan läste jag en artikel om att astronomer identifierat vad som tycks vara en galax liknande Vintergatan på 12 miljarder ljusårs avstånd – i sammanhanget kan nämnas att ett ljusår uppskattas till 9,46 biljoner kilometer. Som det mesta som handlar om rymden får det tanken att svindla, bara en sådan sak som att enbart vår egna galax – Vintergatan – beräknas bestå av minst 100 miljarder stjärnor


Åsa Linderborg behövs i det offentliga samtalet

Det uppstod ett tomrum när Åsa Linderborg slutade som Aftonbladets kulturchef för ett år sedan. Men nu ligger ett nytt bidrag från hennes penna på bokhandelsdiskarna, den självbiografiska boken Året med 13 månader. Anders Karlsson har läst den och är glad att hon är tillbaka.
Arbetets utarmning

Mikael Nyberg är en av den svenska vänsterns mest framträdande skribenter. I den nyutkomna boken, Kapitalets automatik – Mänskliga robotar & systematisk dumhet är det främst den artificiell­a intelligensens påverkan på vår tids arbets­förhållanden som läggs under analysluppen. Anders Karlsson har läst den.


Sörj inte, organisera er!

Naomi Klein väckte stor uppmärksamhet med sin författardebut No Logo där hon riktade strålkastarljuset mot de multinationella företagens makt och super­exploatering av tredje världens fattiga. No Logo kom att bli något av den spirande globala rättviserörelsens bibel. Även de följande – Chockdoktrinen och Det här förändrar allt – fick stort genomslag.Nu ligger hennes senaste bok, I lågor på bokhandels­diskarna. Anders Karlsson har läst.


Kampen mot cancern

Författaren och kvinnohistorikern Yvonne Hirdman är den svenska kvinnoforskningens grand old lady. Det var Hirdman som introducerade genusbegreppet i vårt land. År 1988 utsågs hon…Manifest om socialismen

Den amerikanska socialistiska tidskriften Jacobin
har sedan sitt grundande 2010 utvecklats till en av vår tids viktigaste källor till samtidsanalys och
alternativa vinklar över tillståndet i vår värld. Nu har Jacobins redaktör, Bhaskar Sunkara, gått vidare genom att fördjupa tankegångarna i en bok som bär titeln Socialistiska Manifestet – Radikal politik i en tid av extrem ojämlikhet. Anders Karlsson har läst den.


Ett komikerpar med socialt bett

Jane Magnusson har tidigare inom filmregissörsgebitet gjort sig känd som handen bakom – tillsammans med Karin af Klintberg – Ebbe – The movie (2009), ett…