Author Archives | Anders Hagström

About Anders Hagström

Den svenska revolutionen

01 maj 2017

Anders Hagström

ÅTERBLICK Den socialistiska revolutionen har aldrig varit så nära att bli verklighet i Sverige som under åren 1917 och 1918. Men de revolutionära stämningarna kom att avlänkas bakom krav på rösträttsreform istället för arbetarrepublik. Anders Hagström berättar om den dramatiska tiden som förändrade Sverige för hundra år sedan.

Kata: “Strupavskärarnas hjälpkärring”

25 december 2015

Anders Hagström

Hon nobbade vackre Björkman, chockerade sin borgerliga omgivning och svimmade i talarstolen. LO:s ordförande ville stoppa henne i en säck och dränka henne. Men hon vägrade tiga i församlingen. Hon kallades rätt och slätt Kata. Anna Maria Katarina föddes den 18 december 1858 på godset Emtöholm i Kalmar län. Hennes mor, Maria Augusta Carlswärd, var […]

Att be för dom döda och kämpa för dom levande

12 juni 2015

Anders Hagström

  ”Den farligaste kvinnan i Amerika”, kallades Mary Harris Jones av en åklagare. Man kunde tro att det handlade om en förhärdad brottsling, men i stället handlade det om en av de modigaste och tuffaste arbetarledare som någonsin satt sin fot på den här planeten – en liten, en och en halv meter hög kvinna […]

Marshallhjälpen – vad handlade den om?

11 april 2015

Anders Hagström

I år är det 70 år sedan Andra världskriget tog slut. När freden kom sjösatte USA den så kallade Marshallhjälpen för att bygga upp det krigshärjade Europa igen. Anders Hagström förklarar här vad som låg bakom det amerikanska initiativet. Ofta kan man få höra att fattiga och sargade länder skulle behöva ekonomiskt stöd i stil […]

Ensamhetens brunn

25 december 2014

Anders Hagström

BOKEN: Radclyffe Halls Ensamhetens brunn (The Well of Loneliness) från 1928 brukar räknas som den första moderna lesbiska romanen. Den förbjöds i såväl England som USA, trots att den idag framstår som ganska oskuldsfull. Anders Hagström har läst den.   I en rad olika sammanhang stötte jag på hänvisningar till Ensamhetens brunn av Radclyffe Hall […]

Det röda Wiens undergång

14 juni 2014

Anders Hagström

”Det röda Wien” var socialdemokratins motpol till 20-talets Moskva. Men i kölvattnet på nazismens seger i Tyskland, genomförde ”Millimeternich” en statskupp och införde en blåsvart regim. De österrikiska arbetarna var beredda att slåss men deras ledare väntade med att ta strid till dess nederlaget blev oundvikligt. 1934, det vill säga för exakt åttio år sedan, […]

Portugisiska revolutionen 1974-75

16 april 2014

Anders Hagström

För fyrtio år sedan, klockan fem i halv ett, natten till den 25 april 1974 hade den katolska radiosändaren Renacenca spelat den förbjudna sången Grandola Vila Morena av Zeca Afonso. Det var startpunkten för en militärkupp som blev inledningen till vad som hade kunnat bli den första arbetarstyrda staten i modern tid på europeisk mark. […]

En betydande maktfaktor

09 februari 2014

Anders Hagström

Finansfurstarna. Berättelsen om de svenska riskkapitalisterna av Lotta Engzell-Larsson. Weyler förlag 2014 ”År 2013, efter drygt tjugo års verksamhet, kontrollerade de svenska riskkapitalföretagen enligt SCB 14 procent av de stora och medelstora bolagen i Sverige. De hade intäkter motsvarande 8 procent av BNP. Tillsammans kontrollerade de genom sina fonder ett kapital på totalt närmare 800 […]

Spinndoktor och inpiskare?

20 januari 2014

Anders Hagström

Friedrich Engels – kommunist i frack av Tristram Hunt. Leopard förlag 2013 Karl Marx vän, politiske andrefiol och medförfattare till Kapitalet, eller en cynisk, slug och taktisk inpiskare? Anders Hagström har läst Tristram Hunts nya biografi om Friedrich Engels och varnar för ett visst mått av sarkastiskt krypskytte. Utan dig hade jag aldrig kunnat slutföra […]