Articles by Anders Hagström

Den svenska revolutionen

ÅTERBLICK Den socialistiska revolutionen har aldrig varit så nära att bli verklighet i Sverige som under åren 1917 och 1918. Men de revolutionära stämningarna kom att avlänkas bakom krav på rösträttsreform istället för arbetarrepublik. Anders Hagström berättar om den dramatiska tiden som förändrade Sverige för hundra år sedan.


Kata: "Strupavskärarnas hjälpkärring"

Hon nobbade vackre Björkman, chockerade sin borgerliga omgivning och svimmade i talarstolen. LO:s ordförande ville stoppa henne i en säck och dränka henne. Men hon…