Author Archives | Anders Hagström

About Anders Hagström

Ensamhetens brunn

25 december 2014

Anders Hagström

BOKEN: Radclyffe Halls Ensamhetens brunn (The Well of Loneliness) från 1928 brukar räknas som den första moderna lesbiska romanen. Den förbjöds i såväl England som USA, trots att den idag framstår som ganska oskuldsfull. Anders Hagström har läst den.   I en rad olika sammanhang stötte jag på hänvisningar till Ensamhetens brunn av Radclyffe Hall […]

Det röda Wiens undergång

14 juni 2014

Anders Hagström

”Det röda Wien” var socialdemokratins motpol till 20-talets Moskva. Men i kölvattnet på nazismens seger i Tyskland, genomförde ”Millimeternich” en statskupp och införde en blåsvart regim. De österrikiska arbetarna var beredda att slåss men deras ledare väntade med att ta strid till dess nederlaget blev oundvikligt. 1934, det vill säga för exakt åttio år sedan, […]

Portugisiska revolutionen 1974-75

16 april 2014

Anders Hagström

För fyrtio år sedan, klockan fem i halv ett, natten till den 25 april 1974 hade den katolska radiosändaren Renacenca spelat den förbjudna sången Grandola Vila Morena av Zeca Afonso. Det var startpunkten för en militärkupp som blev inledningen till vad som hade kunnat bli den första arbetarstyrda staten i modern tid på europeisk mark. […]

En betydande maktfaktor

09 februari 2014

Anders Hagström

Finansfurstarna. Berättelsen om de svenska riskkapitalisterna av Lotta Engzell-Larsson. Weyler förlag 2014 ”År 2013, efter drygt tjugo års verksamhet, kontrollerade de svenska riskkapitalföretagen enligt SCB 14 procent av de stora och medelstora bolagen i Sverige. De hade intäkter motsvarande 8 procent av BNP. Tillsammans kontrollerade de genom sina fonder ett kapital på totalt närmare 800 […]

Spinndoktor och inpiskare?

20 januari 2014

Anders Hagström

Friedrich Engels – kommunist i frack av Tristram Hunt. Leopard förlag 2013 Karl Marx vän, politiske andrefiol och medförfattare till Kapitalet, eller en cynisk, slug och taktisk inpiskare? Anders Hagström har läst Tristram Hunts nya biografi om Friedrich Engels och varnar för ett visst mått av sarkastiskt krypskytte. Utan dig hade jag aldrig kunnat slutföra […]

Martin Fahlgren 70 år: – En bokfond för radikal litteratur!

06 oktober 2012

Anders Hagström

▶Var med och startade Marxistiskt Arkiv 2006      ▶Arkivet har bidragit till utgivningen av den franske historikern Pierre Broués Trotskijbiografi ▶En bokfond skulle betyda fler tryckta böcker – Det var när jag började fundera på hur jag skulle fira min 70-årsdag som idén om att skapa en bokfond uppstod, berättar Martin Fahlgren för Internationalen. – Jag […]

En studie av överklassens dyra liv och leverne

13 december 2010

Anders Hagström

Bilden av Sverige har länge varit att det är ett av de ekonomiskt och socialt jämlikaste i västvärlden. Glöm det.
Om man bortser ifrån alla vad man skulle kunna kalla fiktiva förmögenheter som beror på att man sitter på en fastighet som för tillfället värderas till en miljon eller så på fastighetsmarknaden men som inte ens räcker till att betala en enrummare i Stockholms innerstad om man säljer den, och istället tittar på folks finansiella tillgångar så blir bilden raskt annorlunda.

Studie om klass som en avgörande faktor i livet

11 oktober 2010

Anders Hagström

En fråga om klass, Oskarson, Berglund, Bengtsson (red.), Liber (2010)

Ett kvinnoliv i Europa

16 augusti 2010

Anders Hagström

”Man glömmer aldrig en mamma. Hon har spökat för mig, levt i mina drömmar, antagit groteska proportioner, förvandlats till en brödkaka, till en doft, ibland till en tröst – en skugga. Och så bestämmer jag mig. Nu är det dags. Nu skriver jag om mamma … Men jag vet ju ingenting?”
Det skriver Yvonne Hirdman i förordet till sin biografi över modern. Med hjälp av innehållet i de gröna lådor som hon släpat runt i fyrtio år och som alltid stått längst in i garderoben eller källaren börjar hon försöka återskapa sin mor.