Måns Rosén – desinformatör eller superkompetent?

Foto: Hamza Butt

Den svenska statsapparaten grundare Axel Oxenstierna lär ha sagt: ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?” Ett sentida exempel på denna brist på förstånd är regeringens vårdutredare som påstod sig kunna rädda 500 liv men istället bidrar till utarmning av sjukvården utanför storstäderna. Men inte nog med det. Som chef för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, dolde han risker med psyko­farmaka som kan leda till självskadebeteende och självmord.

 

År 2015 lade Måns Rosén fram en rapport om hur ökad koncentration av högspecialiserad vård ska ”ge mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser” under titeln Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa. Det var närmast pinsamt att se hur en berömvärt ambitiös reporter fullständigt smulade sönder denna rapport i Dokument Inifråns tvådelade dokumentär Den stora