Jonas Sjöstedt om vårdupproret: “Personalen måste få bättre villkor”

Jonas Sjöstedt. Foto: Emma Lundström

Det växer ett vårduppror i Sverige. Sjukvården fungerar inte. Varken för anställda, patienter eller anhöriga. Vårdbehövande skickas hem på grund av platsbrist och vårdpersonal gråter av överbelastning i en arbetsmiljö präglad av tystnadskultur. När vänsterledaren Jonas Sjöstedt nyligen höll sitt traditionella sommartal i Umeå passade Internationalens Emma Lundström på att fråga honom hur han ser på upproret.

Nedmonteringen av den svenska vården har pågått länge och den drabbar olika i olika delar av landet. Samtidigt som den byråkratiska apparaten kring vården bara växer försvinner fler och fler vårdplatser, vårdpersonal får sämre villkor och patienter har allt svårare att få adekvat vård. Den landsomfattande manifestationen ”En annan vård är möjlig”, som äger rum den 4 september i många städer runtom i landet, är ett uttryck för den frustration som byggts upp under lång tid. Initiativtagarna menar att situationen är ohållbar och de har fått stort gehör för sitt rop på gemensam kamp för förändring.
– Jag tycker att initiativet är väldigt bra. Vi har ju sett i Västernorrland och över hela landet hur man tar strid för sina sjukhus och för rätten till en bra sjukvård. De