Podemos – spanskt hopp

14955955434_8cce5c8e7c_o

LEDARE. Medan större delen av den europeiska vänstern befinner sig i en negativ spiral av högeranpassning och passivisering framstår spanska Podemos som ett av få lysande undantag. När Indignados-rörelsen gick in i den politiska återvändsgränden, i sin principfasta vägran att ha någon del i den diskrediterade spanska politiken, så var det inte många som anade att en ny radikaliseringsvåg väntade precis runt hörnet. Podemos växte i januari fram ur den spanska universitetsmiljön och ur det radikala Izquierda Anticapitalista (Antikapitalistisk Vänster). Genom dessa miljöer har partiet kombinerat skickligt användande av sociala medier med ett intensivt byggande av basgrupper runt om i Spanien.

Podemos har på sina knappa tio månader som parti lyckats kanalisera gräsrötternas frustration till en politisk kraft och växte redan under sina första månader till landets tredje största parti, sett till antal medlemmar. Med ett nydanande politiskt språk och ett program med krav på minskade klyftor, basinkomst, skattehöjningar för storföretag och genom att hålla en kompromisslös politisk linje gentemot alla krav på anpassning från det politiska etablissemanget har Podemos på rekordkort tid satt sin prägel på den politiska kartan. I valet till EU-parlamentet i maj fick Podemos fem parlamentariker. En av dem är Teresa Rodriguez, lärare och medlem i Izquierda Anticapitalista.

Men alla växande progressiva rörelser står inför konstant tryck och för ett så ungt parti som Podemos finns alla misstag kvar att göra. Etablissemanget ser Podemos som ett allvarligt hot och har på alla sätt försökt misskreditera den nya formationen. För en vecka sedan, när partiet höll konferens, stod den avgörande striden om vilken typ av parti Podemos kommer att vara – en traditionellt ledningsstyrd organisation eller en kollektiv rörelse som hämtar sin kraft ur medlemsdjupen. Partiets centralfigur, den karismatiske och mediakäre Pablo Iglesias Turrión, står i spetsen för en fraktion som vill göra Podemos till en effektiv valvinnare, med en generalsekreterare i toppen och förbud mot dubbelorganisering på alla valbara poster inom partiets ledning. Då Fjärde Internationalens Izquierda Anticapitalista är en av de organisationer som spelat en viktig roll i formerandet av Podemos är det tydligt att förbudet mot dubbelorganisering är ett sätt att slå mot bland annat dem. Den fraktion som Izquierda Anticapitalista – och främst deras frontfigur Teresa Rodriguez – tillhör förespråkade istället en tredelad partiledning och en organisation med basen i det utomparlamentariska arbetet. Efter att drygt hundratusen medlemmar lagt sina röster avgick Iglesias Turrións fraktion med segern.
Även om Iglesias Turrión vunnit och själv står som karismatisk generalsekreterare och spanska vänsterns starke man skall inte Podemos uteslutas som en viktig politisk kraft i ett Europa där vänstern är historiskt svag. Men om Podemos skall undvika alla fällor som lett den gamla vänstern in i dagens försvagning och marginalisering så är det första steget att bryta med alla tendenser till centralstyre, ledarkult och parlamentarism. Även om medlemmar i Izquierda Anticapitalista nu hindras att väljas in i ledande poster i Podemos kommer antikapitalister att fortsätta sitt arbete för att förstärka Podemos ur ett underifrånperspektiv.
En stark gräsrotsorienterad vänsterförebild är vad Europa behöver just nu. Låt oss knyta nävarna för att det blir Podemos.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.