Fortsatt hetsjakt på de arbetssökande

06 november 2014

Förstasidan, Kommentar

Arbetsförnedringen. Foto: Emma Lundström

Det kom ett pressmeddelande den första september. Arbetsförmedlingen ska inrätta en ny central enhet i Östersund. Enheten kommer att innebära fyrtio nya jobb. Sedan bytte vi regering. Men enheten är fortfarande aktuell.
En första tanke kunde vara att Arbetsförmedlingen efter regeringsskiftet ska storsatsa på att bli mer effektiva i sin arbetsförmedling istället för att fortsätta på den tidigare regeringens inslagna spår av jakt på arbetslösa.
Men den som möjligtvis hade fått för sig att en ny, sosseledd regering skulle innebära en större förståelse för att det inte är de arbetslösa själva som är problemet utan samhälleliga strukturer och ett stadigt minskande behov av mänsklig arbetskraft inom många arbetsområden, den lär bli besviken.
Vad de fyrtio i Östersund ska jobba med kan nämligen inte beskrivas som annat än att administrera bestraffningar av arbetslösa.

Det handlar om de nya åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som regeringen har fattat beslut om och som ska träda i kraft den första mars 2015. En förändring som innebär att det blir samma regler som gäller oavsett om den arbetslöse ifråga har ersättning från a-kassa eller får aktivitetsstöd. Östersundsenheten ska arbeta med att jaga alla som eventuellt trasslar in sig i den snåriga regeldjungeln. Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, uttrycker i det tidigare nämnda pressmeddelandet klart och tydligt vad det handlar om: ”Att utreda och fatta beslut om eventuella sanktioner blir en ny och viktig uppgift för Arbetsförmedlingen. Därför inrättar vi en central enhet för att hantera dessa beslut snabbt, enhetligt och rättssäkert.”

Nya sanktioner mot arbetslösa alltså. I Socialdemokraternas valmanifest skrev de att Arbetsförmedlingen skulle stå inför en omfattande nystart direkt efter valet om det blev regeringsskifte. En nystart med syfte att få Sverige att ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Det står i manifestet att ”arbetsförmedlare ska kunna fokusera på att förmedla jobb, inte på att administrera arbetslösheten” Arbetsförmedlingen ska också bli en ”matchningsspecialist”.
De arbetslösa ska göras ”attraktiva på arbetsmarknaden”. Arbetsförmedlingen ska helt enkelt fungera ungefär som ett skyltfönster där de arbetslösa måste sälja sig.
De ska ”dessutom få hjälp att hitta rätt jobb” – som om det vore en glittrig bonus och inte själva syftet med en arbetsförmedling.

Enligt valmanifestet ska Arbetsförmedlingen främst jobba med fem konkreta saker. De ska rensa upp i åtgärdsdjungeln, ge arbetslösa individuellt stöd från dag ett, låta näringslivets behov styra insatserna, se till så att folk får riktiga jobb istället för passiva åtgärder, och skapa särskilda ungdomsteam för att tackla ungdomsarbetslösheten.
Förmodligen är det den första punkten som egentligen betyder ”vi ska fortsätta att jaga arbetslösa såsom den tidigare regeringen har gjort, vi köper hela deras problembeskrivning och tror också att det är individen det är fel på om den inte lyckas få ett ordentligt jobb.”
Det är lätt att bli sarkastisk. Det är svårare att orka ta jobbskaparpolitiken på fullt allvar eftersom den tar så lite hänsyn till hur verklighetens arbetsmarknad ser ut idag. Till de förändringar som har skett på ganska kort tid. Förändringar som från början var ämnade att göra så att vi alla skulle kunna arbeta mindre – eftersom det inte egentligen, rent logiskt, är ett eftersträvansvärt mål att arbeta mer än absolut nödvändigt – men istället har lett till att allt färre jobbar allt mer.

Vad innebär då de nya reglerna? Vad är det de ska arbeta med i Östersund? Jo, betydligt tuffare villkor för de arbetslösa. När reglerna träder i kraft kan det bli så att den som har aktivitetsstöd och som missar ett möte, lämnar in sin aktivitetsrapport för sent eller inte söker ett anvisat arbete riskerar att få en varning och bli utan ersättning under en viss period. Efter ett antal varningar kan den arbetslöse bli avstängd i 45 dagar. Det kan röra sig om att förlora närmare 9 000 kronor i månaden under resten av arbetslösheten.
Reglerna kommer att påverka omkring 170 000 arbetslösa som är inskrivna i något arbetsmarknadsprogram. Det rör sig alltså om 170 000 människor som ska leva med vetskapen om att om de råkar göra minsta fel så kan det få väldigt stora konsekvenser. De ska leva med den extra stressen som det innebär att vara både arbetslös och jagad. En liknande stress som de arbetslösa som har ersättning från a-kassan redan har levt med sedan 2013.
Regelförändringarna är den förra regeringens tankegods. Men den nya regeringen verkar inte särskilt villig att skrota dem.

Sanktioner kallas det. Bestraffning av de redan utsatta är vad det är frågan om. En ny enhet som ska se till så att bestraffningarna genomförs hela vägen ut och enligt reglerna. Enligt Dagens Arena räknar Arbetsförmedlingen med att behöva fatta mellan 10 000 och 15 000 sanktionsbeslut varje månad. Sanktionsbeslut som är lika med straff. Arbetsförmedlingen räknar med att den nya enheten kommer att behöva anställa mer personal.
Det är bedrövlig information. Den nya Arbetsförmedlingen ska alltså rikta in sig på att bestraffa den arbetslöse, samtidigt som den ska göras attraktiv. Bestraffa och göra attraktiv. Orden är obehagliga, både var för sig och ihop.

När ska de styrande politikerna lära sig att människor som är arbetslösa inte är det för att de tycker att det är kul? När ska de förstå att arbetslöshet är en tyngd som pressar ned även den mest energiska och drivna människan i skorna? När ska de begripa att vi måste tänka om helt och hållet när det gäller arbetstid och arbetsfördelning?
Inte nu. Istället för att tänka efter och inse att till exempel sex timmars arbetsdag vore en början, fortsätter alltså regeringen Löfven med regeringen Reinfeldts jakt på arbetslösa och låter Arbetsförmedlingen utvecklas till en fullfjädrad hallick som bestraffar de arbetslösa samtidigt som de gör dem attraktiva för näringslivet.
Det är sorgligt, upprörande, fult och förlegat.

Text och foto:
Emma Lundström

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.