Vinster i välfärden: “Striden är inte avgjord”

10 oktober 2014

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Välfärd utan vinst. Foto Jonatan JohanssonSocialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har slutit en överenskommelse om att minska möjligheterna till ekonomisk vinst för privata företag inom välfärdssektorn. Förslaget, som först ska utredas under cirka två år, innebär kortfattat att privata aktörer fortfarande ska tillåtas verka inom välfärden, men att deras möjligheter till vinstuttag ska begränsas.
Nedan följer några reaktioner på denna överenskommelse från personer som på olika sätt har varit engagerade i kampanjer för att stoppa vinster i välfärden.

Lars Henriksson från Folkkampanjen för gemensam välfärd, Volvoarbetare i Göteborg och medlem i Socialistiska partiet:
Lars Henriksson
– Om man bara ser på uppgörelsen så är det en klar framgång för Folkkampanjen och för alla oss som har varit med och drivit frågan om att stoppa privata vinster i välfärdssektorn, inte minst för fackföreningarna. Vänsterpartiet framställer det som att det är de som har drivit fram det här, men det skulle aldrig ha gått att få genomslag om det inte hade varit för den breda folkrörelsen och mobiliseringen runt den här frågan.
– Men man ska komma ihåg att det bara är ett förslag än så länge, och nu ska det utredas och frågan behandlas under en lång tid. Vi får därför inte tro att det är över, utan tvärtom måste Folkkampanjen fortsätta. Det står heller inte något i uppgörelsen om att vinsterna ska förbjudas. Asbjörn Wahl, en norsk forskare om välfärdsstaten, brukar säga att: ”Om man släpper in räven i hönshuset så kommer den att äta upp hönsen”, och så är det. Har man släppt in kapitalisterna i välfärdssektorn så kommer de att göra allt för att fortsätta tjäna pengar.

Kent Werne, journalist och författare som intresserar sig för välfärdsfrågor:

Kent Werne
– Överenskommelsen är betydligt radikalare än vad jag trodde att den skulle bli. Den säger svart på vitt att vinstintresset är dåligt för välfärden, och därmed pekar Socialdemokraterna ut en väg som bryter med de senaste 25 årens marknadisering som partiet har stått för. Det är ett tydligt statement om att man inte vill att välfärdssektorn ska fungera som en marknad. Så här har Socialdemokraterna inte låtit sedan Olof Palmes dagar. Den här överenskommelsen visar också att Socialdemokraterna är beroende av Vänsterpartiet för att få igenom en budget och undvika att det blir regeringskris.
– På pappret ser det alltså ut att kunna bli ett stopp för vinster i välfärden, men det är långt ifrån den här överenskommelsen till att det faktiskt stiftas lagar. Inte bara för att det ska tillsättas utredningar, det är inget konstigt med det. Men frågan är vad som händer när dessa lagar ska läggas fram i riksdagen. Det är svårt att tänka sig att de borgerliga partierna inte röstar emot. Så det ser bra ut på pappret, men det är långt kvar för den som vill se ett stopp för vinsterna i välfärden.

Maria Sundvall från Folkkampanjen för gemensam välfärd, överläkare i psykiatri i Stockholm och medlem i Socialistiska partiet:

maria_sundvall
– Det här innebär ett litet framsteg för dem som försvarar välfärden. Men det är en otydlig överenskommelse som öppnar upp för möjligheten för företagen att kunna kringgå vinstbegränsningarna.
– Samtidigt har näringslivet och borgerliga ledarsidor nu svarat med att förklara krig mot det här förslaget. Därför måste vi som vill försvara välfärden bli ännu tydligare med vad vi står för. Det gäller att varken resignera av lojalitet med den socialdemokratiska regeringen eller demoraliseras över urvattnade förhandlingsturer.

Arne Johansson från Folkkampanjen för Gemensam välfärd, och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.

Arne Johansson
– Om man tänker på hur lågt Stefan Löfven låg i den här frågan under valrörelsen så är det en positiv överraskning att han ens försöker göra något åt vinsterna i välfärden nu. Det finns en del skarpa ord i den här överenskommelsen som är vassare än vad vi hade vågat hoppas. Tillexempel skriver man om stopp för utförsäljningar av sjukhus och om att meddelarskyddet ska gälla även i privata företag, så det är självklart positivt. Men i grunden är det ett klart steg från LO:s ståndpunkt om ”non-profit” till Socialdemokraternas ”some-profit”. Det är ungefär lika revolutionerande som om man skulle be Volvo att skriva under på att deras viktigaste uppgift är att bygga bilar. Man säger att överskottet huvudsakligen ska återinvesteras i företagen, men så fungerar det redan i de flesta företag idag. Syftet för riskkapitalisterna är snarare att höja värdet i ett företag och sedan sälja det vidare.
– Vad regeringen nu gör är att man sparkar den här bollen framför sig genom utredningar och förhandlingar med borgarna. Av den efterföljande debatt som vi ser nu, så verkar det bli svårt att få igenom det här i riksdagen. För det krävs det en väldig strid och frågan är om den här regeringen klarar av det. De starka fördömandena från näringslivet och borgarna visar att de är oroliga. Det innebär kanske att riskkapitalisterna kommer att bli mindre intresserade av att etablera sig inom välfärdssektorn den närmsta tiden, vilket är bra. Men det grundläggande är att striden inte är avgjord. Vi som kämpar mot vinster i välfärden får inte slå oss till ro nu.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.