”Sven-Erik Bucht älskar gruvor”

09 oktober 2014

Förstasidan, Inrikes, Miljö, Politik

Kirunavaaragruvan. Foto: Gunnar Britse

Det har varit mycket tal och skriverier om de nya ministrarna den senaste veckan. Deras eventuella duglighet, fel och brister. En del av kritiken har riktats mot den nytillträdde landsbygdsministern. Ett tidigare socialdemokratiskt kommunalråd från Haparanda. Sven-Erik Bucht.
Efter år av en Annie Lööfstyrd Eskil Erlandsson önskade sig nog många en mindre gruv- och industriinriktad minister, någon med lite klarare perspektiv på framtiden, lite koll på återvinning och andra näringar. Så blev det inte.
Samtidigt som gruvbolaget Northland Resources – som driver järnmalmsgruva i Kaunisvaara utanför Pajala – meddelar att de stoppar all verksamhet på obestämd tid och säger upp de flesta anställda för att undvika konkurs på grund av ”extremt ansträngd likviditet”, talar Bucht om behovet av ännu fler gruvor.

Sven-Erik Bucht. Foto: RegeringskanslietI en intervju med Ođđasat talar Sven-Erik Bucht om hur viktiga gruvorna är för Sverige. Han säger att han inte tycker att det är bra att det blir konflikt mellan gruvnäring och rennäring och att det måste bli mycket bättre samråd och dialog. På frågan om vilka intressen som väger tyngst vid en nyetablering, gruvnäringens eller rennäringens, svarar han – med en ramsa som låter inlärd – att Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar och att det finns plats för alla, både för fler gruvor och för ”många fler samer med renskötsel”.
Eftersom Sven-Erik Bucht också blir regeringens ansvarige i samefrågor, kunde svaret gärna ha varit lite mer precist och tydligt.

Samelandspartiets Matti Berg, ordförande i Girjas sameby i Kiruna, anser att den nye landsbygdsministern ”representerar en föråldrad syn på näringslivet i Norrbotten. Han har profilerat sig på gruvor, vattenkraft och skog”. Samepolitikern efterfrågar istället ett modernare tankesätt som ”ser vikten av att utveckla de näringar som har förutsättningar att bli långsiktigt hållbara, som rennäring ochMatti Berg. Foto: Emma Lundström besöksnäring”. Han menar att Sven-Erik Buchts gruvvänlighet är olycksbådande för samerna och han har inget förtroende för honom som sameminister. En uppfattning han inte är ensam om. Josefina Lundgren Skerk, politiker för Jakt- och fiskesamerna, påpekar i en intervju med NSD att Bucht många gånger har argumenterat mot samernas önskemål och beslut: ”I en intervju i januari säger han att han vill se många fler gruvor på samisk mark, exempelvis den planerade gruvan i Jokkmokk. Han ser inte den stora oron och upprördheten bland samerna över att marken ges bort närmast gratis till riskkapitalister och förstörs.”

Journalisten och författaren Po Tidholm skrev en lång harang på Twitter efter beskedet om Buchts nya roll. Också han är kritisk, även om han inte tror att jobbet kan göras sämre än under Eskil Erlandsson och hoppas att Bucht åtminstone, till skillnad från Erlandsson, vet att ”en fri marknad inte kommer lösa Norrlands problem med vikande service”.
Med ironin som vapen betar Po Tidholm av vad vi kan vänta oss de kommande fyra åren med Bucht. Bland annat fler gruvor: ”Sven-Erik Bucht älskar gruvor. Det gör alla sossar. För de ger jobb. Tror man. Fortfarande. Men råvaruexploateringar funkar inte så längre.”
Han skriver vidare: ”Problemet är också att det bor samer där Bucht tycker man ska bygga gruvor. Men det tycker inte Bucht är ett problem på riktigt. Bucht kör med argumentet att rennäringen har 22 miljoner hektar till förfogande och gruvorna lika mycket som landets samlade golfbanor. Det är ett riktigt uselt argument. Som att säga att ett kärnkraftverk inte är farligt eftersom det tar liten plats.”
Den planerade gruvan i Kallak utanför Jokkmokk som mött starkt lokalt motstånd och vars koncessionsansökan har avslagits två gånger av Länsstyrelsen, den är Sven-Erik Bucht för. Om Jokkmokk Iron Mines överklagar avslaget till regeringen blir det med största sannolikhet landsbygdsministern som avgör frågan.

Po Tidholm menar att både Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfven tror att regionalpolitik är detsamma som industripolitik. Själv ser han hur de arbeten som socialdemokraterna är så måna om att skapa genom gruvor inte kommer kommunerna till del eftersom arbetskraften flygs in: ”då kan en etablering av en gruva, en vindkraftspark eller till och med ett IKEA-varuhus istället bli en kostnad för kommunen. Men visst. Tekniskt sett har de ju skapat jobb.”
Vad det i praktiken kommer att innebära att gruvförespråkaren Sven-Erik Bucht har blivit Sveriges nye landsbygdsminister återstår att se. Men om han vill göra sitt jobb väl och basera sina kommande beslut på fakta, då kan han ta sig tid att besöka Gunnarberg utanför Storuman i Västerbotten. Där läcker Svärtträskgruvan miljöfarligt avfall rakt ut i familjen Olofssons skogsmark alltsedan konkursen 2007. Han bör också ta sig en funderare över sin syn på Northlands Pajalagruva som ett positivt exempel på gruvetablering. Just nu utreder nämligen länsstyrelsen en översvämning som skett vid sanddeponin i Kaunisvaara i sommar, en översvämning som Northland först förnekade. Om översvämningen har lett till miljöfara är ännu oklart. Men det är ytterligare ett tydligt exempel på konsekvenserna av den utveckling som Sven-Erik Bucht vill ha.

Emma Lundström

, , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.