Skapade kulturhus utan tillstånd – nu har de fått hyreskontrakt

22 oktober 2014

Förstasidan, Kultur, Nyheter

Umeå kulturhus. Foto: Emma Lundström

NYHETER. I somrasuppstod Umeå Kulturhus i de gamla lokstallarna i Umeå. En ockupation som inte vill kalla sig ockupation utan istället benämner sig festival – en ständigt pågående. En kreativ plats för alla. Av folket, för folket. Reaktionerna på initiativet var till största delen mycket positiva och uppslutningen allt större kring att göra huset till en folkets kulturella mötesplats. Frågan var bara om festivalen skulle få vara kvar i huset.
I början av september kom så ett besked från kommunen, via fastighetsägaren INAB: kulturhuset skulle få möjlighet att hyra lokstallarna för en krona om året i ett och ett halvt år. Sedan dess har det bland annat bildats en kulturförening och pågått förhandlingar kring kontraktets utformning. Eftersom processen är öppen och alla beslut tas vid stormöten och genom omröstningar, har det tagit tid. Motståndet mot att tvinga in projektet i byråkratiska ramar har också funnits där.

Men så, den 20 oktober, när tidsfristen gick ut, kom ett pressmeddelande från Umeå Kulturhus: hyresavtalet var undertecknat. Förhandlingarna pågick dock till sista stund eftersom INAB lade till två paragrafer i kontraktet så sent som i fredags, paragrafer som kulturhusföreningen tyckte behövde tänkas igenom och tolkas av en jurist.
En av paragraferna handlade nämligen om ifall kulturhusföreningen ska ha rätt att tycka till om framtida byggen i området, något kommunen inte tycker att de bör ha: ”Vi vill bygga ett resecentrum på andra sidan järnvägsstationen. För att de inte ska lägga sig i den processen, har vi villkorat att de ska avstå från synpunkter. Vi kan inte sätta oss i en situation där vi inte kan bygga”, sade INAB:s VD Bertil Hammarstedt till SVT i måndags innan kontraktet ännu var påskrivet.Stormöte i Umeå kulturhus. Foto: Emma Lundström

Det slutade med att föreningen avstod från att vara sakägare när det gäller marken runtomkring. Men den mark som enligt kontraktet ska tillhöra huset, liksom huset i sig, har föreningen rätt att säga till om. Det som nu återstår är frågan om bygglov. Ansökan har påbörjats men processen riskerar att bli långdragen, vilket får vissa beklagliga konsekvenser för alla de som önskar ett livfullt kulturhus omedelbart. För så länge bygglov saknas så är det inte tal om att bedriva någon kulturverksamhet i de gamla lokstallarna, enligt det nya hyreskontraktet: ”Hyresgästen är medveten om att ändring av användningen från järnvägsrelaterad industrilokal till lokal för kulturändamål kräver bygglov.”
– Vi försöker tänka långsiktigt. Det är så klart tråkigt att huset måste stå tomt tills beslutet kommer. Men vi har skrivit kontrakt för fem år så på sikt kan detta bli jättebra, säger Tobias Andersson, en av alla aktiva i kulturhusföreningen.

Ockupationen som inte var en ockupation utan en kulturhusfestival har alltså blivit förening och laglig hyresgäst. De som brinner för huset hoppas att de nya ramarna inte ska lägga band på den ursprungliga idén om ett kulturhus för alla. ”Trots all hämmande byråkrati så ser vi positivt på framtiden och arbetar fortfarande hårt för ett öppet kulturhus. Vi ser vårt hyreskontrakt som en nystart och har storartade planer för huset” står det i pressmeddelandet. Och liksom tidigare inbjuds alla intresserade att delta i skapandeprocessen.

Text och foto:
Emma Lundström

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.