Rektorn som räddade skolan fick sparken

Karl_Johansskolan_i_Göteborg▶ Ny rektor lyckades på kort tid lyfta ”problemskolan” genom fler elevassistenter
▶ Fick budgeten och stadsdelsförvaltningen emot sig och tvingades gå
▶ ”Socialdemokraterna är duktiga administratörer av borgerlig nedskärningspolitik”

GÖTEBORG. Efter valet har de rödgröna gått framåt i många kommuner och tar bland annat över från borgarna i Stockholms stad. Många väljare har förhoppningar om att Stefan Löfven och hans socialdemokrater ska leva upp till löftet om att satsa på skolan. ”Inte fyra år till av kris i skolan”, stod det på en av Socialdemokraternas valaffischer.
Men i Göteborg, en kommun där socialdemokraterna redan sedan länge har haft makten, finns ett aktuellt exempel på hur de styrande politikerna satte stopp för ett framgångsrikt försök att lyfta en så kallad ”problemskola”.

Det handlar om den kommunala grundskolan Karl Johansskolan i Majorna, som efter att Skolinspektionen slagit fast att situationen på skolan var katastrofal, anställde en ny erfaren rektor, Annika Kummel, som började få bukt med problemen genom att bland annat satsa på flera lärarassistenter för de barn som hade extra behov av studiehjälp.
Lärarna, eleverna och föräldrarna var mycket nöjda med förändringarna, men stadsdelsförvaltningen menade att lyftet blev för dyrt och Annika Kummel fick sparken.

Rektorn fick gå för att hon gjorde skolan bättre?
– Det är i stort sett det som hände, säger Jacob Oscarson, småbarnsförälder som har två barn på Karl Johansskolan.

Annika Kummel hade 15 års erfarenhet som rektor när hon värvades till Karl Johansskolan för att ta itu med problemen. Innan hade hon jobbat som rektor på Nordhemsskolan, en annan tidigare så kallad ”problemskola” i Majorna, som hon hade lyckats lyfta i samarbete med lärarna. Nu var det meningen att hon skulle göra samma sak med Karl Johansskolan.
– Karl Johansskolan har sedan decennier varit känd som en ”problemskola”. Det fanns en lång dokumentation av strul och till sist satte Skolinspektionen ner foten, säger Jacob Oscarson.
– De valde att anställa Annika Kummel och hon tog tag i saken, bland annat genom att anställa flera elevassistenter. Vi föräldrar upplevde att det snabbt blev betydligt bättre, säger han.

Även Skolinspektionen var nöjd och skrev i ett utlåtande att ”Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder”. Men i november 2013, efter ungefär ett år som rektor på Karl Johansskolan, blev Annika Kummel kallad till cheferna på stadsdelsförvaltningen, som menade att hennes satsningar på lärar­assistenter blev för dyrt och att ledningen inte längre hade förtroende för henne. Hon fick beskedet att hon inte skulle få jobba kvar nästa termin.
Men reaktionen från hennes kollegor på skolan och barnens föräldrar blev starka.
– Väldigt fort upprättade vi ett föräldranätverk för att få ha kvar Annika Kummel som rektor, berättar Jacob Oscarson.

Det blev stora protester som fick uppmärksamhet i media. Föräldranätverk kunde också visa på att barnen hade rätt till sina lärarassistenter enligt skollagen.
– Vi slog igenom stort på kort tid. Politikerna lyckades inte försvara sig trovärdigt. Till sist gick stadsdelsnämnden med på att Annika skulle få komma tillbaka, berättar Jacob Oscarson
– Men det skulle visa sig att det inte var på hennes villkor. Vi vann slaget, men förlorade kriget. Hon kunde inte längre jobba kvar under de omständigheter som det blev, säger han.

Redan innan jullovet hade Annika Kummel fått det glada beskedet att hon skulle få jobba kvar som rektor på Karl Johansskolan. Men efter jullovet när det var dags att börja nästa termin, fick hon veta att det fattades tre miljoner i den nya budgeten och att hon skulle tvingas avskeda elevassistenterna till barnen med särskilda behov.
”Anledningen till att jag slutar är endast att jag inte kan ta ansvar för en verksamhet med de ekonomiska ramar som står till förfogande. När jag tvingas att göra de nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag tror på”, skrev Annika Kummel i ett offentligt brev där hon sade upp sig.

Enligt budgeten fanns det inte råd till en enda stödperson till eleverna på Karl Johansskolan.
– Jag förstår inte varför. Göteborgs stad har en bra ekonomi med ett stort överskott. Så man kan undra varför det finns så stora underskott ute i stadsdelarna, säger Jacob Oscarson.
– Men skolan används som en budgetmässig krockkudde. Det är uppenbarligen så att man drar till den ekonomiska svång­remmen på offentliga skolor, säger han.
– Göteborg styrs sedan länge av en rödgrön koalition. Men socialdemokraterna är duktiga administratörer av borgerlig nedskärningspolitik.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.