När vi jagar dem som redan flyr

14 oktober 2014

Förstasidan, Kommentar

Det är lätt att börja fundera över ord som etik, moral, medmänsklighet och mänsklighet i dessa dagar. Varje dag rapporteras det från världens alla krigs- och konfliktzoner. Varje dag är det möjligt för var och en av oss att ta till oss och förstå vad det innebär att fly för sitt liv. Att det inte är något människor gör på en höft. Vare sig det handlar om att fly bomber och kulor, övergrepp eller klimatkatastrofer. Att fly är också livsfarligt, och intill döden utmattande. De människor som lyckas ta sig till Europa – också de som aldrig kommer fram, som fastnar i ett fängelseliknande förvar eller drunknar i Medelhavet på flykt till ett Europa vars murar växer för varje dag – de har gjort sin resa i princip enbart på hoppets kraft; hoppet om möjligheten till ett liv. Ändå jagas de. Ändå finns det de som på allvar tror att dessa människors mål är att komma till Europa för att leva på bidrag.Emma Lundström. Foto: Jonatan Johansson Som tror att de som lever som gömda och papperslösa i till exempel Sverige gör det för att jävlas, inte för att de inte ser någon som helst annan utväg, eftersom vi har gjort det i det närmaste omöjligt att ta sig in i Europa på laglig väg.

Förra året skickade polisens REVA-projekt (Rättsäkert och Effektivt Verkställighetsarbete) höga svallvågor av ilska genom Sverige. Allt fler reagerade mot kriminaliserandet av människor som söker skydd i landet, och mot den så uppenbara rasprofileringen som människor utsattes för bland annat i spärrarna till Stockholms tunnelbana. Demonstrationerna blev fler och fler, större och större. Väldigt många hade svårt att tiga still och acceptera att den här sortens rättsosäkra hetsjakt kunde pågå i vårt land, mer ett halvt århundrade efter andra världskrigets rasbiologiska retorik och praktik.
Nu höjs återigen rösterna i protest. EU har nämligen beslutat om en gigantisk polisinsats med syfte att hitta papperslösa flyktingar. Och Sverige deltar.

Insatsen går under namnet Mos Maiorum. Det latinska begreppet betyder på svenska ungefär “förfäders sed” och är den oskrivna lag som formade det antika Roms sociala normer. Helt enkelt kärnan i den romerska traditionalismen, alltid underliggande och kompletterande den skrivna lagen. Ett passande och mer än måttligt cyniskt namn med tanke på att det, åtminstone i Sverige, idag är förbjudet att rasprofilera människor enligt den skrivna lagen, men alltså inte enligt de oskrivna normativa sederna.
Operationen är ett resultat av det italienska ordförandeskapet i EU. Det är den ”illegala invandringen” som ska bekämpas. Smaka på orden. Illegal invandring. De är ämnade att få de flyende människorna att framstå som brottslingar. Som att det alls inte är tal om att rycka undan livet för extremt utsatta människor utan ”bara” handlar om att eliminera de olagliga vägarna in i EU och om att öka kontrollen av de papperslösa inom Schengenområdet. Genom polisiära insatser, och genom strängt agerande från EU:s gränsvakt Frontex.
Det låter kanske inte så farligt. Om det inte vore för den verklighet som kommer att bli resultatet av sådana insatser. I ett debattinlägg kallar Vänsterpartiets Malin Björk, ledamot i Europaparlamentet, och Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson, operationen för ”en häxjakt på papperslösa”.
En häxjakt som förespråkarna legitimerar med den framhållna förhoppningen om att operationen kommer att avslöja kriminella organisationer som ägnar sig åt flyktingsmuggling, liksom nya smuggelvägar.
Vore det då inte avsevärt mycket bättre och definitivt mer logiskt att skapa lagliga vägar in i Europa för de människor som tvingas använda sig av smugglare?

Vänsterpartiet menar att Mos Maiorum innebär ännu en sten i Fästning Europa och kallar operationen för ”Reva på steroider”. De kräver också att Sveriges nye justitieminister, Morgan Johansson (S), väljer väg och bevisar att Socialdemokraterna är trogna sina ord om att vilja skapa lagliga vägar in i Europa. Som det nu är verkar partiet godmodigt vinka in projektet i landet.
När debatten blossade kring REVA uttalade sig många socialdemokrater, däribland Morgan Johansson, väldigt kritiskt och menade att projektet ytterst var ett resultat av den dåvarande regeringens politik. De menade att REVA urholkade medborgarnas förtroende för politikerna. Bland annat uttalade sig socialdemokraten Katarina Berggren, vice ordförande i Polisstyrelsen i Stockholms län. Hon menade, då, att kontrollerna i tunnelbanan omedelbart måste upphöra: ”Regeringen och ytterst justitieminister Beatrice Ask (M) måste överväga förändringar på det här området. Det riskerar att skapa väldigt stora klyftor mellan våra invånare, och mellan myndigheter och civilsamhället.”
Nu ska det bli samma sorts kontroller igen, med Socialdemokraterna vid makten.
Men, som Oisin Cantwell skriver i Aftonbladet, det finns ingen anledning att vara förvånad: ”Bortom retoriken och det politiska taktikspelet är socialdemokraterna och moderaterna lika som bär i en hel del frågor.”

Att Italien initierar ett sådant här projekt är inte oväntat med tanke på att landet, i sällskap av Grekland fått ta konsekvenserna av den tidigare nämnda Dublinförordningen, vilken kortfattat innebär att det land som är ansvarigt för att ha släppt in en asylsökande i EU också ska pröva ansökan. Eftersom väldigt många flyktingar börjar sitt försök till att få fristad i Europa i just Italien och Grekland är det där de flesta hamnar. Men istället för att arbeta för att ändra gången, istället för att yrka på handling när det gäller att göra något åt de fruktansvärda förhållandena som människor tvingas leva under i väntan på besked om ifall de får stanna eller inte, istället för att göra det möjligt att ta sig in i Europa på laglig väg för dem som vill söka asyl här, så har alltså den svenska regeringen anslutit sig till en operation vars enda syfte är att jaga dem som redan flyr. Vi stänger Europa. Just när människor världen över som bäst behöver det skydd och den möjlighet till liv som vi kan erbjuda. Det är så ovärdigt att det inte finns ord.

Emma Lundström

Fakta:
Mos Maiorum syftar, enligt de handlingar som läckt från europeiska myndigheter, till att fånga in papperslösa flyktingar och ­bekämpa människosmuggling.
Operationen ska utföras mellan 13 och 26 oktober i år. Samtliga Schengenstater och samarbetsländer är inbjudna att delta.

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.