Enhetslistan röstade mot danska stridsplan i Irak

050618_-_F-16_-_01

DANMARK: 1 oktober godkände det danska parlamentet med stor majoritet att skicka sju F16-plan och nästan 300 militärer till Irak för att delta i de USA-ledda bombningarna mot ISIS. Bara Enhetslistan och en oberoende parlamentsledamot röstade mot.
I september stödde Enhets­listan beslutet att skicka ett militärt Herculesplan till Irak med uppgiften att leverera vapen till kurdiska soldater som kämpade mot ISIS.
De två olika sätten att rösta ligger i linje med den grundläggande inställningen att Enhetslistan vill stöda lokala progressiva krafter som kämpar mot ISIS eller andra reaktionära arméer, men att partiet är mot amerikanskt, brittiskt eller danskt direkt militärt ingripande, vare sig det är bombningar eller marktrupper.
Det är också skälet till att Enhetslistan den 1 oktober också lade fram ett förslag i parlamentet att Danmark skulle hjälpa till att tillhandahålla vapen och humanitär hjälp till de belägrade kurdiska och multietniska områdena i norra Syrien. Några dagar senare började Enhetslistan själv att samla in pengar till vapen åt kurderna.

Under debatten i parlamentet sa Enhetslistan:s parlamentsledamot Nikolaj Villumsen:
”Regeringen föreslår bombningar, som enligt premiärministern kan vara under mer än ett år. Dessa bombningar kan mycket väl leda till att ISIS stärks och att det skapas ännu mer kaos. När civila dödas och utländsk militär återigen bombar Irak kan det öka ISIS’ rekrytering. Det finns många dolda avsikter bakom den allians som regeringen vill att Danmark ska ansluta sig till. Det är med 100 procents säkerhet klart att Saudiarabien och Gulfstaterna inte vill ha demokrati i Irak. Inte heller vill Turkiet ha kurdiskt självstyre någonstans innanför eller utanför Turkiets gränser. Jag är rädd för att Danmark bara kommer att svansa efter stormakternas intressen i regionen.
Vi borde ha lärt oss av de tidigare krig som Danmark deltagit i, att vi istället borde stöda de lokala styrkor på marken som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är därför Enhetslistan föreslår direkt stöd till de kurdiska miliserna i Syrien. De har försvarat sig mot Assad och ISIS under mer än tre år. Men nu har ISIS erövrat tunga amerikanska vapen från den irakiska armén i Mosul, och har inlett en offensiv mot de kurdiska områdena kring staden Kobane. Kurderna har stora problem att försvara sig mot dem.
Turkiet är nära allierad till Danmark i NATO, och har stängt gränsen för vapenleveranser till kurderna, men har under åratal tillåtit ISIS’ soldater att passera gränsen. Den officiella danska politiken mot kurderna avgörs av regeringen i Ankara. Just nu är det folket som bor i de kurdiska områdena i Syrien som blir offer för detta. Här behöver kurder, araber och kristna vårt stöd. Vi vill att Danmark ska skicka vapen till de sekulära kurdiska trupperna så att de har möjlighet att försvara sig mot ISIS – och humanitär hjälp så att civilbefolkningen kan överleva.”

Förslaget om vapen till kurderna röstades givetvis ner, och bara Enhetslistan röstade för det. Vid en presskonferens två dagar senare, den 3 oktober, överlämnade Enhetslistan 40.000 danska kronor till Saleh Muslim, representant för PYD, kurdernas parti i Syrien som samarbetar nära med kurdiska PKK i Turkiet. Pengarna är öronmärkta för vapen.
Vid presskonferensen sa Nikolaj Villumsen:
”Efter att jihadisternas offensiv mot kurdiska områden i Syrien inleddes har vi försökt övertyga regeringen och de andra partierna om att förse de kurdiska försvarsstyrkorna med vapen och humanitär hjälp, men utan något som helst resultat. Nu står ISIS just utanför Kobane och 400 000 civila svävar i fara.
Det är därför vi med bara några få dagars varsel har samlat ihop dessa pengar bland Enhetslistan:s lokalförening­ar. Det är bara en symbolisk summa, men vi kommer att fortsätta att samla in pengar. Vi uppmanar alla demokratiska och progressiva krafter i Europa och resten av världen att stöda kampen mo ISIS.”
Sedan dess har Enhetslistan flera gånger upprepat sitt krav till regeringen att förse kurderna med vapen och har använt alla tänkbara parlamentariska sätt att resa frågan. Fram till den 8 oktober har det enda resultatet blivit att också Socialistiska folkpartiet (SF) nu stöder förslaget.

Michael Voss
Michael Voss är medlem i Enhetslistans ledning och i Socialistiska arbetarpartiet, Fjärde internationalens danska sektion.

Översättning:Göran Källqvist

, , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.