Där havet äter landet

18 oktober 2014

Förstasidan, Kultur

Lighthouse_Rubjerg_Knude

Barskt och kargt är det jylländska hedlandskapet ut mot Jammerbugten. Det liknar de blåsiga höjderna i Emily Brontës 1800-talsroman Wuthering Heights. Och högt är det, den branta sandklitten vid Rubjerg Knude höjer sig 70 meter över Vesterhavet, danskarnas geografiskt riktiga namn på Nordsjön. Vi är en liten grupp som från landsidan mödosamt klättrar uppför en av två mäktiga sandhögar ovanpå klitten. Det duggregnar som tur är, vi slipper flygsand i ögonen. Skorna sjunker i sanden och andhämtningen blir tung. Uppe på toppen kan man bli omkullslagen av havsvinden, den är ibland som en vägg.

År 1900 invigdes ett fyrtorn uppe på Rubjerg Knude. Men havet fortsatte att gnaga på kusten och frilägga sand och lerlager från istiden. 1968 släcktes fyren för gott. Två väldiga sandkullar hade då blåst upp vid fyrtornet och skymde ljusskenet. Sedan dess har sandbergen växt så att tornet nu står i en djup sänka mellan dem. För 6 000 år sedan var det som nu heter Danmark täckt av lövskog, främst alm och ek säger forskarna. Omkring 500 år före vår tidräkning blev klimatet kallare och fuktigare. Då fick landet stora bokskogar. Samtidigt pågick svedjebruk och odling på jordplättar som gradvis vidgades till bygder och öppna slätter.

På 1600-talet var bara en femtedel av Danmark täckt av skog och avverkningen fortsatte. Rubjerg hör till en 17 km lång sandklitt längs kusten. På medeltiden fanns fem små socknar med fem små kyrkor där, befolkade av fattiga småbrukare och fiskare. Sedan dess har havet ätit sig en hel kilometer in i landet. Fyra av kyrkorna har rivits eller störtat ner i havet tillsammans med kyrkogårdarna och bondgårdarna. Nere vid stranden ser man vågornas väldiga kraft då de dundrar in i den 70 meter höga klitten. När skogen höggs ner och blev mager jordbruksmark fick erosionen spelrum. På 1800-talet insåg alla att förstörelsen måste hejdas. En mycket omfattande plantering av seglivade grässorter och tallskog kom igång och växte till en folkrörelse i Jylland. Rörelsens främste inspiratör och organisatör hette Enrico Dalgas, italiensk invandrare från Neapel.

Sture Källberg

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.